2022 - ci il üzrə

Sıra sayı Siyasi partiyanın adı Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat - Forma 1 Maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat - Forma 2 Əhəmiyyətli uçot siyasəti və izahlı qeydlər
1 Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP)
2 Müstəqil Xalq Partiyası (MXP)
3 Azərbaycan Təkamül Partiyası
4 “Milli Vəhdət” Partiyası (MVP)
5 Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası (VHP)
6 Demokratik İslahatlar Partiyası
7 Azərbaycan Demokratik Maarifçilik Partiyası (ADMP)
8 Böyük Quruluş Partiyası
9 Cümhuriyyət Xalq Partiyası (CXP)
10 Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası (KXCP)
11 “Ana Vətən” Partiyası (AVP)
12 Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyası (ALDP)
13 Azərbaycan Xalq Partiyası (AXP)
14 “Qorqud” Partiyası (QP)
15 “Ədalət” Partiyası
16 Müsavat Partiyası
17 Milli Cəbhə Partiyası (MCP)
18 Vətəndaş və İnkişaf Partiyası (VİP)
19 "Yeni Yol" Partiyası
20 Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası (MDHP)
21 Yeni Zaman Partiyası (YZP)
22 Müasir Musavat Partiyası (MMP)
23 Milli Həmrəylik Partiyası (MHP)
24 Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası (BAXCP)
25 Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası (AMİP)
26 “Birlik” Partiyası
27 Azərbaycan Demokrat Partiyası (ADP)
28 Azərbaycan Ümid Partiyası (ÜMİD)
29 Ağ Partiyası (AğP)
30 Azad Vətən Partiyası (AZAD VƏTƏN)
31 Vəhdət Partiyası (VP)
32 Böyük Azərbaycan Partiyası (BAP)
33 Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası (ASDP)
34 Azərbaycan Sosial Rifah Partiyası (ASRP)
35 Respublikaçı Alternativ (REAL) Partiyası
36 Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası (AXCP)
37 Vətəndaş Birliyi Partiyası (VBP)
38 Azərbaycan Naminə Alyans Partiyası (ANAP)
39 Gələcək Azərbaycan Partiyası (GAP)
40 Azad Demokratlar Partiyası (AzDP)
41 Haqq Ədalət Partiyası (HƏP)