2021 - ci il üzrə

Sıra sayı Siyasi partiyanın adı Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat - Forma 1 Maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat - Forma 2 Əhəmiyyətli uçot siyasəti və izahlı qeydlər
1 Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP)
2 Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası (AMİP)
3 Azərbaycan Ümid Partiyası (ÜMİD)
4 Müsavat Partiyası
5 Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası (BAXCP)
6 Milli Cəbhə Partiyası (MCP)
7 “Milli Vəhdət” Partiyası (MVP)
8 Böyük Azərbaycan Partiyası (BAP)
9 “Qorqud” Partiyası (QP)
10 Böyük Quruluş Partiyası
11 Azərbaycan Demokratik Maarifçilik Partiyası (ADMP)
12 Müasir Musavat Partiyası (MMP)
13 Azərbaycan Xalq Partiyası (AXP)
14 Vətəndaş və İnkişaf Partiyası (VİP)
15 Müstəqil Xalq Partiyası (MXP)
16 “Ana Vətən” Partiyası (AVP)
17 Demokratik İslahatlar Partiyası
18 Azərbaycan Tərəqqi Partiyası
19 Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası (VHP)
20 “Ədalət” Partiyası
21 Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası (MDHP)
22 Azərbaycan Liberal Partiyası (ALP)
23 Azərbaycan Naminə Alyans Partiyası (ANAP)
24 Azərbaycan Respublikaçılar Partiyası (ARP)
25 Milli Həmrəylik Partiyası (MHP)
26 Aydınlar Partiyası
27 Cümhuriyyət Xalq Partiyası (CXP)
28 Azərbaycan Kommunist Partiyası (AKP)
29 Azərbaycan Təkamül Partiyası
30 “Birlik” Partiyası
31 Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası (ASDP)
32 Ağ Partiyası (AğP)
33 Milli Konqres Partiyası
34 Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyası (ALDP)
35 Vəhdət Partiyası (VP)
36 Yeni Zaman Partiyası (YZP)
37 Respublikaçı Alternativ (REAL) Partiyası
38 Azərbaycan Milli Demokrat Partiyası (AMDP)
39 Milli Demokrat-İdrak Partiyası (MDİP)
40 Vətəndaş Birliyi Partiyası (VBP)
41 Azərbaycan Sosial Rifah Partiyası (ASRP)
42 Azərbaycan Azad Respublikaçılar Partiyası (AARP)
43 Gələcək Azərbaycan Partiyası (GAP)
44 Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası (KXCP)
45 Azərbaycan Demokrat Partiyası (ADP)
46 Azad Demokratlar Partiyası (AzDP)
47 “Azərbaycan Mübarizləri” Partiyası (AMP)
48 Vahid Azərbaycan Milli Birlik Partiyası (VAMBP)