2018 - ci il üzrə

Sıra sayı Siyasi partiyanın adı Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat - Forma 1 Maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat - Forma 2 Əhəmiyyətli uçot siyasəti və izahlı qeydlər
1 Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası (AMİP)
2 Azərbaycan Xalq Demokratik Partiyası
3 “Ana Vətən” Partiyası (AVP)
4 Milli Demokrat-İdrak Partiyası (MDİP)
5 Azərbaycan Kəndli Partiyası
6 Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası (VHP)
7 Müsavat Partiyası
8 “Birlik” Partiyası
9 Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP)
10 Vahid Azərbaycan Milli Birlik Partiyası (VAMBP)
11 Vahid Azərbaycan Partiyası
12 Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyası
13 Azərbaycan Yurddaş Partiyası
14 Azərbaycan Ümid Partiyası (ÜMİD)
15 “Qorqud” Partiyası (QP)
16 Azərbaycan Milli Hərəkat Partiyası
17 Azərbaycan Kommunist Partiyası (AKP)
18 Azərbaycan Naminə Alyans Partiyası (ANAP)
19 Azərbaycan Demokratik Maarifçilik Partiyası (ADMP)
20 Azərbaycan Sosial Rifah Partiyası (ASRP)
21 Azərbaycan Liberal Partiyası (ALP)
22 Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası (ASDP)
23 Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası (AXCP)
24 Sosial Ədalət Partiyası (SƏP)
25 Milli Konqres Partiyası
26 Vəhdət Partiyası (VP)
27 Azərbaycan Respublikaçılar Partiyası (ARP)
28 Azərbaycan Xalq Partiyası (AXP)
29 Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyası (ALDP)
30 Azərbaycan Demokrat Partiyası (ADP)
31 “Azərbaycan Mübarizləri” Partiyası (AMP)
32 “Ədalət” Partiyası
33 “Milli Vəhdət” Partiyası (MVP)
34 Müasir Musavat Partiyası (MMP)
35 Azərbaycan Azad Respublikaçılar Partiyası (AARP)
36 Böyük Quruluş Partiyası
37 Azadlıq Partiyası
38 Azərbaycan Demokratik İslahatlar Siyasi Partiyası
39 Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası (BAXCP)
40 Azərbaycan Tərəqqi Partiyası
41 Böyük Azərbaycan Partiyası (BAP)
42 Azərbaycan Təkamül Partiyası
43 Vətəndaş Birliyi Partiyası (VBP)
44 Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası (KXCP)
45 Vətəndaş və İnkişaf Partiyası (VİP)
46 Azərbaycan Milli Demokrat Partiyası (AMDP)
47 Aydınlar Partiyası
48 Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası (MDHP)