2017 - ci il üzrə

Sıra sayı Siyasi partiyanın adı Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat - Forma 1 Maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat - Forma 2 Əhəmiyyətli uçot siyasəti və izahlı qeydlər
1 Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası (AMİP)
2 Azərbaycan Xalq Demokratik Partiyası
3 “Ana Vətən” Partiyası (AVP)
4 Milli Demokrat-İdrak Partiyası (MDİP)
5 Azərbaycan Kəndli Partiyası
6 Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası (VHP)
7 Müsavat Partiyası
8 “Birlik” Partiyası
9 Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP)
10 Vahid Azərbaycan Milli Birlik Partiyası (VAMBP)
11 Vahid Azərbaycan Partiyası
12 Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyası
13 Milli Qurtuluş Partiyası
14 Azərbaycan Yurddaş Partiyası
15 Azərbaycan Ümid Partiyası (ÜMİD)
16 “Qorqud” Partiyası (QP)
17 Azərbaycan Kommunist Partiyası (AKP)
18 Azərbaycan Naminə Alyans Partiyası (ANAP)
19 Azərbaycan Demokratik Maarifçilik Partiyası (ADMP)
20 Azərbaycan Sosial Rifah Partiyası (ASRP)
21 Azərbaycan Liberal Partiyası (ALP)
22 Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası (ASDP)
23 Azərbaycan Vahid Kommunist Partiyası (AzVKP)
24 Sosial Ədalət Partiyası (SƏP)
25 Milli Konqres Partiyası
26 Vəhdət Partiyası (VP)
27 Azərbaycan Respublikaçılar Partiyası (ARP)
28 Azərbaycan Xalq Partiyası (AXP)
29 Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyası (ALDP)
30 Azərbaycan Demokrat Partiyası (ADP)
31 “Azərbaycan Mübarizləri” Partiyası (AMP)
32 “Ədalət” Partiyası
33 “Milli Vəhdət” Partiyası (MVP)
34 Müasir Musavat Partiyası (MMP)
35 Azərbaycan Azad Respublikaçılar Partiyası (AARP)
36 Böyük Quruluş Partiyası
37 Azərbaycan Demokratik İslahatlar Siyasi Partiyası
38 Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası (BAXCP)
39 Böyük Azərbaycan Partiyası (BAP)
40 Azərbaycan Təkamül Partiyası
41 Vətəndaş Birliyi Partiyası (VBP)
42 Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası (KXCP)
43 Vətəndaş və İnkişaf Partiyası (VİP)
44 Azərbaycan Milli Demokrat Partiyası (AMDP)
45 Aydınlar Partiyası
46 Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası (MDHP)