2016 - cı il üzrə

Sıra sayı Siyasi partiyanın adı Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat - Forma 1 Maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat - Forma 2 Əhəmiyyətli uçot siyasəti və izahlı qeydlər
1 Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası (AMİP)
2 Azərbaycan Xalq Demokratik Partiyası
3 “Ana Vətən” Partiyası (AVP)
4 Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası (VHP)
5 Müsavat Partiyası
6 “Birlik” Partiyası
7 Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP)
8 Vahid Azərbaycan Milli Birlik Partiyası (VAMBP)
9 Vahid Azərbaycan Partiyası
10 Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyası
11 Azərbaycan Yurddaş Partiyası
12 Azərbaycan Ümid Partiyası (ÜMİD)
13 “Qorqud” Partiyası (QP)
14 Azərbaycan Kommunist Partiyası (AKP)
15 Azərbaycan Naminə Alyans Partiyası (ANAP)
16 Azərbaycan Demokratik Maarifçilik Partiyası (ADMP)
17 Azərbaycan Sosial Rifah Partiyası (ASRP)
18 Azərbaycan Liberal Partiyası (ALP)
19 Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası (ASDP)
20 Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası (AXCP)
21 Azərbaycan Vahid Kommunist Partiyası (AzVKP)
22 Sosial Ədalət Partiyası (SƏP)
23 Milli Konqres Partiyası
24 Vəhdət Partiyası (VP)
25 Azərbaycan Respublikaçılar Partiyası (ARP)
26 Azərbaycan Xalq Partiyası (AXP)
27 Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyası (ALDP)
28 Azərbaycan Demokrat Partiyası (ADP)
29 “Azərbaycan Mübarizləri” Partiyası (AMP)
30 “Ədalət” Partiyası
31 “Milli Vəhdət” Partiyası (MVP)
32 Müasir Musavat Partiyası (MMP)
33 Azərbaycan Azad Respublikaçılar Partiyası (AARP)
34 Böyük Quruluş Partiyası
35 Azadlıq Partiyası
36 Azərbaycan Demokratik İslahatlar Siyasi Partiyası
37 Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası (BAXCP)
38 Böyük Azərbaycan Partiyası (BAP)
39 Azərbaycan Təkamül Partiyası
40 Vətəndaş Birliyi Partiyası (VBP)
41 Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası (KXCP)
42 Vətəndaş və İnkişaf Partiyası (VİP)
43 Azərbaycan Milli Demokrat Partiyası (AMDP)
44 Aydınlar Partiyası
45 Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası (MDHP)