2014 - cü il üzrə

Sıra sayı Siyasi partiyanın adı Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat - Forma 1 Maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat - Forma 2 Əhəmiyyətli uçot siyasəti və izahlı qeydlər
1 Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası (AMİP)
2 Azərbaycan Xalq Demokratik Partiyası
3 “Ana Vətən” Partiyası (AVP)
4 Milli Demokrat-İdrak Partiyası (MDİP)
5 Azərbaycan Kəndli Partiyası
6 Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası (VHP)
7 Müsavat Partiyası
8 “Birlik” Partiyası
9 Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP)
10 Vahid Azərbaycan Milli Birlik Partiyası (VAMBP)
11 Vahid Azərbaycan Partiyası
12 Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyası
13 Müstəqil Azərbaycan Partiyası (MAP)
14 Milli Qurtuluş Partiyası
15 Azərbaycan Yurddaş Partiyası
16 Azərbaycan Ümid Partiyası (ÜMİD)
17 “Qorqud” Partiyası (QP)
18 Azərbaycan Kommunist Partiyası (AKP)
19 Azərbaycan Milli Dövlətçilik Partiyası (AzMDP)
20 Azərbaycan Demokratik Sahibkarlar Partiyası
21 Azərbaycan Demokratik Maarifçilik Partiyası (ADMP)
22 Azərbaycan Sosial Rifah Partiyası (ASRP)
23 Azərbaycan Liberal Partiyası (ALP)
24 Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası (ASDP)
25 Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası (AXCP)
26 Azərbaycan Vahid Kommunist Partiyası (AzVKP)
27 Sosial Ədalət Partiyası (SƏP)
28 Milli Konqres Partiyası
29 Vəhdət Partiyası (VP)
30 Azərbaycan Respublikaçılar Partiyası (ARP)
31 Azərbaycan Xalq Partiyası (AXP)
32 Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyası (ALDP)
33 Azərbaycan Demokrat Partiyası (ADP)
34 “Azərbaycan Mübarizləri” Partiyası (AMP)
35 “Ədalət” Partiyası
36 “Milli Vəhdət” Partiyası (MVP)
37 Müasir Musavat Partiyası (MMP)
38 Azərbaycan Azad Respublikaçılar Partiyası (AARP)
39 Böyük Quruluş Partiyası
40 Azadlıq Partiyası
41 Azərbaycan Demokratik İslahatlar Siyasi Partiyası
42 Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası (BAXCP)
43 Azərbaycan Tərəqqi Partiyası
44 Böyük Azərbaycan Partiyası (BAP)
45 Azərbaycan Təkamül Partiyası
46 Vətəndaş Birliyi Partiyası (VBP)
47 Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası (KXCP)
48 Vətəndaş və İnkişaf Partiyası (VİP)
49 Azərbaycan Milli Demokrat Partiyası (AMDP)
50 Aydınlar Partiyası
51 Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası (MDHP)