Növbədənkənar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkiləri
07 fevral 2024-cü ilPrezidentliyə qeydə alınmış namizədlərin seçki fondlarının
gəlir və xərclərinin maliyyə hesabatları

 

 

Qeydə alınmış
namizəd
Birinci ilkin
maliyyə hesabatı
İkinci ilkin
maliyyə hesabatı
Yekun maliyyə
hesabatı

1

Əliyev İlham
Heydər oğlu
pdf-logo.png
pdf-logo.png
pdf-logo.png

2

Oruc Zahid
Məhərrəm oğlu
pdf-logo.png
pdf-logo.png
pdf-logo.png

3

Nurullayev Razi
Qulaməli oğlu
pdf-logo.png
pdf-logo.png
pdf-logo.png

4

Həsənquliyev
Qüdrət Müzəffər oğlu
pdf-logo.png
pdf-logo.png
pdf-logo.png

5

Mustafa Fazil
Qəzənfər oğlu
pdf-logo.png
pdf-logo.png
pdf-logo.png

6

Musayev Elşad
Nəbi oğlu
pdf-logo.png
pdf-logo.png
pdf-logo.png

7

Əliyev Fuad
Ağasi oğlu
pdf-logo.png
pdf-logo.png
pdf-logo.png