Ana səhifə » Siyasi partiyalar » 2020 - ci il üzrə » Azərbaycan Respublikasında dövlət qeydiyyatına alınmış siyasi partiyalar

Siyasi partiya tərəfindən təqdim edilmiş maliyyə hesabatları (2020-ci il üzrə)

Partiyanın adı
Maliyyə vəziyyəti
haqqında hesabat - Forma 1
Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri
haqqında hesabat - Forma 2
Əhəmiyyətli uçot siyasəti və
izahlı qeydlər
Azərbaycan Demokrat Partiyası