.: Nəşrlər, bülletenlər

.: Saytda axtar

.: E-mailAna səhifə » Təlimatlar » Ümumi təlimatlar » Ümumi təlimatlar

 1. Azərbaycan Respublikasında keçirilən seçkilərdə (referendumda) seçki bülletenlərinin (referendum üzrə səsvermə bülletenlərinin), dairə və məntəqə seçki komissiyalarının səsvermə protokollarının və səsvermə üçün qeydiyyatdançıxma (səsvermə) vəsiqələrinin hazırlanması və müvafiq seçki komissiyalarına verilməsi qaydaları haqqında təlimat
 2. Dövlət Avtomatlaşdırılmış İnformasiya Sistemindən seçkilərdə (referendumda) istifadə edilməsi qaydaları haqqında təlimat
 3. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına və dairə seçki komissiyalarına seçki hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar şikayət və müraciətlərin verilməsi və onlara baxılması qaydaları haqqında
 4. Azərbaycan Respublikasında keçirilən seçkilərdə (referendumda) səsvermə üçün qeydiyyatdançıxma (səsvermə) vəsiqəsinin seçicilərə verilməsi qaydası haqqında təlimat
 5. Seçki komissiyalarının seçici siyahıları ilə iş qaydaları haqqında təlimat
 6. Azərbaycan Respublikasında keçirilən seçkilərdə (referendumda) namizədin, siyasi partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının və referendum üzrə təşviqat qruplarının səlahiyyətli nümayəndələrinin statusu haqqında təlimat
 7. Azərbaycan Respublikasında keçirilən seçkilərdə (referendumda) vəkil edilmiş şəxslərin statusu haqqında təlimat
 8. Dairə seçki komissiyasının formalaşdırılması qaydaları haqqında təlimat
 9. Məntəqə seçki komissiyasının formalaşdırılması qaydaları haqqında təlimat
 10. Dairə və məntəqə seçki komissiyalarının birinci iclasının keçirilməsi qaydaları haqqında təlimat
 11. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzarət-təftiş xidməti haqqında əsasnamə
 12. Dairə seçki komissiyasının nəzarət-təftiş xidməti haqqında əsasnamə
 13. Dairə və məntəqə seçki komissiyalarının üzvlərinə əmək haqlarının ödənilməsi qaydaları haqqında təlimat
 14. Seçkilərdə (referendumda) səsvermə günü istifadə edilən şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərin siyahısı
 15. Seçki komissiyalarına təqdim edilən imza vərəqələrində və digər seçki sənədlərində olan məlumatların düzgünlüyünün yoxlanılması məqsədilə yaradılan işçi qrupu haqqında əsasnamə
 16. Azərbaycan Respublikasında keçirilən seçkilərdə (referendumda) səsvermənin yeri və vaxtı barədə bildirişlərin seçicilərə paylanması (çatdırılması) qaydaları
 17. Seçki məntəqələrində veb-kameraların quraşdırılması və istifadəsinə dair qaydalar
 18. Azәrbaycan Respublikasında seçkilәrdә "exit-poll" keçirәn tәşkilatların akkreditasiyası qaydaları
 19. Kütləvi informasiya vasitələrində seçkiqabağı (referendumqabağı) təşviqatın aparılması qaydalarına əməl olunmasına nəzarət üzrə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzdində mətbuat qrupu haqqında əsasnamə
 20. Məntəqə seçki komissiyasının reqlamenti
 21. Dairə seçki komissiyasının reqlamenti
 22. Vətəndaşlığı olmayan şəxslərin və əcnəbilərin seçkilərdə (referendumda) iştirakına dair təlimat
 23. Hərbi qulluqçuların seçkilərdə (referendumda) iştirakına dair təlimat
 24. Seçkilərdə (referendumda) Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı altında üzən gəmilərdə, Xəzər dənizinin Azərbaycan Respublikasına məxsus sektorunda yerləşən neft və qaz hasilatı platformalarında, xəstəxanalarda, sanatoriyalarda, istirahət evlərində, azadlıqdan məhrumetmə yerlərində və istintaq təcridxanalarında seçkilərin təşkili haqqında təlimat
 25. Dairə seçki komissiyasının Katibliyi haqqında əsasnamə
 26. Seçicilərin vaxtından əvvəl səsverməsi qaydalarına dair izah
 27. Azərbaycan Respublikasında kecirilən seçkilərdə (referendumda) yerli müşahidənin aparılması qaydaları haqqında təlimat
 28. Seçki (referendum) komissiyalarının məşvərətçi səs hüquqlu üzvlərinin statusu haqqında
 29. Məntəqə seçki komissiyasının protokollarının və əlavə materialların dairə seçki komissiyalarında qəbul edilib Dövlət Avtomatlaşdırılmış İnformasiya Sistemi vasitəsilə Mərkəzi Seçki Komissiyasına ötürülmək üçün dairə seçki komissiyasının kompüterinə daxil edilməsi qaydaları haqqında təlimat
 30. Azərbaycan Respublikasında seçkilərin (referendumun) keçirilməsi ilə bağlı rəsmi sənədlərin saxlanılması qaydaları haqqında təlimat
 31. Məntəqə seçki komissiyalarına seçki hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar şikayət və müraciətlərin verilməsi və onlara baxılması qaydaları haqqında təlimat
 32. Azərbaycan Respublikasında keçirilən seçkilərdə (referendumda) beynəlxalq (xarici) müşahidəçilərin fəaliyyət qaydaları haqqında təlimat
 33. Siyasi partiyaların bloklarının qeydə alınması qaydaları haqqında təlimat
 34. Səsvermə günü seçicilərin barmaqlarının gözə görünməyən mürəkkəblə işarələnməsi qaydalarına dair təlimat
 35. Azərbaycan Respublikasında keçirilən seçkilərdə namizədin gəlirlərinin miqdarı, mənbələri, mülkiyyəti və əmlakları barədə məlumatların təqdim edilməsi
 36. Siyasi partiyalar tərəfindən təqdim edilmiş illik maliyyə hesabatlarının qəbul olunması və nəzərdən keçirilərək ictimailəşdirilməsi qaydalarına dair
 37. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərinin və referendumun təşkili haqqında