.: Nəşrlər, bülletenlər

.: Saytda axtar

.: E-mail
  1. Qərar 1/1 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 27 Dekabr 2012-ci il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə
  2. Qərar 1/2 - Bəzi Dairə Seçki Komissiyalarının tərkibinə dəyişiklik edilməsi barədə
  3. Qərar 2/3 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 18 fevral 2013-cü il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə
  4. Qərar 2/4 - 13 saylı Xəzər birinci və 14 saylı Xəzər ikinci seçki dairələrinin adlarında və ərazilərinin tərkibində dəyişikliklər edilməsi haqqında
  5. Qərar 2/5 - Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının bəzi normativ xarakterli aktlarına dəyişikliklər edilməsi haqqında
  6. Qərar 2/6 - "Dövlət avtomatlaşdırılmış informasiya sistemindən seçkilərdə (referendumda) istifadə edilməsi haqqında Təlimat"a dəyişikliklər edilməsinə dair
  7. Qərar 2/7 - Bələdiyyə seçkilərində kütləvi informasiya vasitələri ilə seçkiqabağı təşviqatın aparılması qaydaları haqqında Təlimat
  8. Qərar 2/8 - "Seçki komissiyalarının seçici siyahıları ilə iş qaydaları haqqında Təlimat"a dəyişikliklər edilməsinə dair
  9. Qərar 2/9 - Bəzi dairə seçki komissiyalarının tərkibinə dəyişiklik edilməsi barədə
  10. Qərar 3/10 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 02 aprel 2013-cü il tarixli iclas protokolunun təqdim edilməsi barədə
  11. Qərar 3/11 - Seçki dairələrinin sxemi, qrafik təsviri və hüdudlarında dəyişiklik zərurəti yaradan normativ hüquqi aktların icrası və seçki dairələrinə aid tələblərin Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə uyğunlaşdırılması ilə əlaqədar
  12. Qərar 3/12 - Seçki dairələrinin sərhədlərinin müəyyən edilməsi üzrə komissiyanın yenidən formalaşdırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 16/61 saylı, 03 avqust 2010-cu il tarixli qərarında dəyişiklik edilməsi barədə
  13. Qərar 3/13 - "Bələdiyyə seçkilərinin hazırlanmasına və keçirilməsinə dövlət büdcəsindən ayrılan maliyyə vəsaitlərinin seçki komissiyaları arasında bölüşdürülməsi, göstərilən vəsaitlərdən təyinatı üzrə istifadəyə nəzarət edilməsi qaydaları haqqında Təlimat"a dəyişikliklər edilməsinə dair
  14. Qərar 3/14 - "Bələdiyyə seçkilərində seçki fondlarına daxil olmuş pul vəsaitlərinin geri qaytarılması qaydaları haqqında Təlimat"a dəyişikliklər edilməsinə dair
  15. Qərar 3/15 - Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının bəzi normativ xarakterli aktlarına dəyişikliklər edilməsi haqqında
  16. Qərar 3/16 - Bəzi dairə seçki komissiyalarının tərkibində dəyişiklik edilməsi barədə
  17. Qərar 4/17 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 11 aprel 2013-cü il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə
  18. Qərar 4/18 - Azərbaycan Respublikasında 2013-ü ilin daimi seçici siyahılarının yenidən tərtib edilməsi, təsdiq olunması və ictimailəçdirilməsi barədə
  19. Qərar 4/19 - Bəzi dairə seçki komissiyalarının tərkibində dəyişiklik edilməsi barədə
  20. Qərar 5/20 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 29 may 2013-cü il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə
  21. Qərar 5/21 - "Dairə seçki komissiyasının formalaşdırılması qaydaları haqqında Təlimat"ın təsdiq edilməsinə dair
  22. Qərar 5/22 - "Məntəqə seçki komissiyasının formalaşdırılması qaydaları haqqında Təlimat"ın təsdiq edilməsinə dair
  23. Qərar 5/23 - "Dairə və məntəqə seçki komissiyalarının birinci iclasının keçirilməsi qaydaları haqqında Təlimat"ın təsdiq edilməsinə dair
  24. Qərar 5/24 - "Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzarət-təftiş xidməti haqqında Əsasnamə"nin təsdiq edilməsinə dair
  25. Qərar 5/25 - "Dairə seçki komissiyasının nəzarət-təftiş xidməti haqqında Əsasnamə"nin təsdiq edilməsinə dair
  26. Qərar 5/26 - "Dairə və məntəqə seçki komissiyalarının üzvlərinə əmək haqlarının ödənilməsi qaydaları haqqında Təlimat"ın təsdiq edilməsinə dair
  27. Qərar 5/27 - "Seçki komissiyalarına təqdim edilən imza vərəqələrində və digər seçki sənədlərində olan məlumatların düzgünlüyünün yoxlanılması məqsədilə yaradılan işçi qrupu haqqında Əsasnamə"nin təsdiq edilməsinə dair
  28. Qərar 5/28 - Azərbaycan Respublikasında keçirilən seçkilərdə (referendumda) səsvermənin yeri və vaxtı barədə bildirişlərin seçicilərə paylanması (çatdırılması) Qaydaları
  29. Qərar 5/29 - "Azərbaycan Respublikasında keçirilən seçkilərdə (referendumda) səsvermə üçün qeydiyyatdançıxma (səsvermə) vəsiqəsinin seçicilərə verilməsi qaydası haqqında Təlimat"ın təsdiq edilməsinə dair
  30. Qərar 5/30 - "Azərbaycan Respublikasında keçirilən seçkilərdə (referendumda) seçki bülletenlərinin (referendum üzrə səsvermə bülletenlərinin), dairə və məntəqə seçki komissiyalarının səsvermə protokollarının və səsvermə üçün qeydiyyatdançıxma (səsvermə) vəsiqələrinin hazırlanması və müvafiq seçki komissiyalarına verilməsi qaydaları haqqında Təlimat"ın təsdiq edilməsinə dair
  31. Qərar 5/31 - "Seçki məntəqələrində veb - kameraların quraşdırılması və istifadəsinə dair Qaydalar"ın təsdiq edilməsi barədə
  32. Qərar 5/32 - "Azərbaycan Respublikasında seçkilərdə "exit-poll" keçirən təşkilatların akkreditasiyası Qaydaları"nın təsdiq edilməsinə dair
  33. Qərar 5/33 - "Kütləvi informasiya vasitələrində seçkiqabağı (referendumqabağı) təşviqatın aparılması qaydalarına əməl olunmasına nəzarət üzrə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzdində mətbuat qrupu haqqında Əsasnamə"nin təsdiq edilməsinə dair
  34. Qərar 5/34 - "Dövlət Avtomatlaşdırılmış İnformasiya Sistemindən seçkilərdə (referendumda) istifadə edilməsi qaydaları haqqında Təlimat"ın təsdiq edilməsinə dair
  35. Qərar 5/35 - Bəzi dairə seçki komissiyalarının tərkibində dəyişiklik edilməsi barədə
  36. Qərar 6/36 - "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində vətəndaşların öz təşəbbüsü ilə prezidentliyə namizədliyinin irəli sürülməsi, seçicilərin təşəbbüs qruplarının yaradılması və onlar tərəfindən prezidentliyə namizədin irəli sürülməsi qaydaları haqqında Təlimat"ın təsdiq edilməsinə dair
  37. Qərar 6/37 - "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədlərin siyasi partiyalar və siyasi partiyaların blokları tərəfindən irəli sürülməsi qaydaları haqqında Təlimat"ın təsdiq edilməsinə dair
  38. Qərar 6/38 - "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində xüsusi seçki hesablarının açılması qaydaları haqqında Təlimat"ın təsdiq edilməsinə dair
  39. Qərar 6/39 - "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində seçki fondlarına vəsaitin daxil olması, xərclənməsi uçotunun aparılması və hesabatı qaydaları haqqında Təlimat"ın təsdiq edilməsinə dair
  40. Qərar 6/40 - "Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin hazırlanmasına və keçirilməsinə dövlət büdcəsindən ayrılan maliyyə vəsaitlərinin seçki komissiyaları arasında bölüşdürülməsi, göstərilən vəsaitlərdən təyinatı üzrə istifadəyə nəzarət edilməsi qaydaları haqqında Təlimat"ın təsdiq edilməsinə dair
  41. Qərar 6/41 - "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində seçki fondlarında qalan pul vəsaitlərinin geri qaytarılması, ödənişsiz efir vaxtı və dövri nəşrlərdə dərc yerinin ödənilməsi qaydaları haqqında Təlimat"ın təsdiq edilməsinə dair
  42. Qərar 6/42 - "Azərbaycan Respublikası Prezidentliyinə namizədin gəlirlərinin miqdarı, mənbələri, mülkiyyəti və əmlakları barədə məlumatların təqdim edilməsi Qaydaları"nın təsdiq edilməsinə dair
  43. Qərar 6/43 - "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində səsvermənin nəticələri haqqında məntəqə seçki komissiyası protokolunun doldurulması qaydasına dair İzah"ın təsdiq edilməsi haqqında
  44. Qərar 6/44 - "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində səsvermənin nəticələri haqqında dairə seçki komissiyası protokolunun doldurulması qaydasına dair İzah"ın təsdiq edilməsi haqqında
  45. Qərar 6/45 - "Dairə Seçki Komissiyasının Reqlamenti"nin təsdiq edilməsinə dair
  46. Qərar 6/46 - "Məntəqə Seçki Komissiyasının Reqlamenti"nin təsdiq edilməsinə dair
  47. Qərar 6/47 - "Seçkilərdə (referendumda) səsvermə günü istifadə edilən şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərin Siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında
  48. Qərar 6/48 - "Vətəndaşlığı olmayan şəxslərin və əcnəbilərin seçkilərdə (referendumda) iştirakına dair Təlimat"ın təsdiq edilməsi haqqında
  49. Qərar 6/49 - "Hərbi qulluqçuların seçkilərdə (referendumda) iştirakına dair Təlimat"ın təsdiq edilməsi haqqında
  50. Qərar 6/50 - "Seçkilərdə (referendumda) Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı altında üzən gəmilərdə, Xəzər dənizinin Azərbaycan Respublikasına məxsus sektorunda yerləşən neft və qaz hasilatı platformalarında, xəstəxanalarda, sanatoriyalarda, istirahət evlərində azadlıqdan məhrumetmə yerlərində və istintaq təcridxanalarında seçkilərin təşkili haqqında Təlimat"ın təsdiq edilməsinə dair
  51. Qərar 6/51 - "Seçicilərin vaxtından əvvəl səsverməsi qaydalarına dair İzah"ın təsdiq edilməsi haqqında
  52. Qərar 6/52 - "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində imza toplamaq məqsədilə imza vərəqələrinin verilməsi Qaydaları"na dəyişikliklər edilməsinə dair
  53. Qərar 6/53 - "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkiləri zamanı prezidentliyə namizədin müdafiəsi üçün seçici imzalarının toplanması, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edilməsi və namizədin qeydə alınması qaydaları haqqında Təlimat"a dəyişikliklər edilməsinə dair
  54. Qərar 6/54 - "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində imza vərəqələrində, habelə namizədlərin, siyasi partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının təqdim etdikləri sənədlərdə olan məlumatların düzgünlüyünün yoxlanılması Qaydaları"na dəyişikliklər edilməsinə dair
  55. Qərar 6/55 - "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində kütləvi informasiya vasitələri ilə seçkiqabağı təşviqatın aparılması qaydaları haqqında Təlimat"a dəyişikliklər edilməsinə dair
  56. Qərar 6/56 -"Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərinin təşkili haqqında Təlimat"a dəyişikliklər edilməsinə dair
  57. Qərar 6/57 - "Dairə Seçki Komissiyasının Katibliyi haqqında Əsasnamə"yə dəyişikliklər edilməsinə dair
  58. Qərar 6/58 - "Azərbaycan Respublikasında keçirilən seçkilərdə (referendumda) namizədin, siyasi partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının və referendum üzrə təşviqat qruplarının səlahiyyətli nümayəndələrinin statusu haqqında Təlimat"a dəyişikliklər edilməsinə dair
  59. Qərar 6/59 - Azərbaycan Respublikasında keçirilən seçkilərdə (referendumda) vəkil edilmiş şəxslərin statusu haqqında Təlimat
  60. Qərar 6/60 - "Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasına və dairə seçki komissiyalarına seçki hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar şikayət və müraciətlərin verilməsi və onlara baxılması qaydaları haqqında" Təlimata dəyişikliklər edilməsi haqqında
  61. Qərar 7/61 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 5 iyun və 18 iyun 2013-cü il tarixli iclas protokollarinin təsdiq edilməsi barədə
  62. Qərar 7/62 - Dairə Seçki Komissiyalarının sədr və digər üzvləri, Məntəqə Seçki Komissiyalarının sədrləri üçün 10 günlük seçki hüququ üzrə ixtisaslaşdırılmış kursların təşkilinə dair
  63. Qərar 7/63 - Bəzi Dairə Seçki Komissiyalarının tərkibinə dəyişiklik edilməsi barədə
  64. Qərar 8/64 - 9 oktyabr 2013-cü ilin Azərbaycan Rspublikası Prezidentinin seçkiləri günü elan olunması barədə
  65. Qərar 8/65 - "9 oktyabr 2013-cü ildə keçiriləcək Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Seçkilərinin hazırlanıb keçirilməsi üzrə əsas hərəkət və tədbirlərin təqdim plan"ının təsdiq edilməsi barədə
  66. Qərar 8/66 - 9 oktyabr 2013-cü ilə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərində vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizlikdən) və qərarlardan şikayətlətin araşdırılması məqsədilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində ekspert qrupunun yaradılması barədə
  67. Qərar 8/67 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmış Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzdində işçi qrupunun yaradıIması və rəhbərinin təyin edilməsi barədə
  68. Qərar 9/68 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədliyi Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən irəli sürülmüş İlham Heydər oğlu Əliyevin namizədliynin təsdiq edilməsi haqqında
  69. Qərar 9/69 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində aşağıdakı şəxslərin Yeni Azərbaycan Partiyasının səlahiyyətli və maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi kimi qeydə alınması haqqında
  70. Qərar 10/70 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 26 iyul, 2 avqust və 10 avqust 2013-cü il tarixli iclas protokollarının təsdiq edilməsi barədə
  71. Qərar 10/71 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədliyi Azadlıq Partiyası tərəfindən irəli sürülmüş Əhməd Abdul oğlu Orucovun namizədliynin təsdiq edilməsi haqqında
  72. Qərar 10/72 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində Azadlıq Partiyasının səlahiyyətli və maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsinin qeydə alınması haqqında
  73. Qərar 10/73 - Bəzi dairə seçki komissiyalarının tərkibində dəyişiklik edilməsi barədə
  74. Qərar 11/74 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 11 avqust 2013-cü il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə
  75. Qərar 11/75 - Bəzi seçki dairələrinin hüdudlarında, dislokasiyalarında və qrafik təsvirlərində dəyişiklik edilməsi barədə
  76. Qərar 11/76 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədliyi öz təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş İlqar Əli oğlu Məmmədovun namizədliynin təsdiq edilməsi haqqında
  77. Qərar 12/77 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 12 avqust 2013-cü il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə
  78. Qərar 12/78 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədliyi Azərbaycan Ümid Partiyası tərəfindən irəli sürülmüş İqbal Fehruz oğlu Ağa-zadənin namizədliyinin təsdiq edilməsi haqqında
  79. Qərar 12/79 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində aşağıdakı şəxslərin Azərbaycan Ümid Partiyasının səlahiyyətli və maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi kimi qeydə alınması haqqında
  80. Qərar 12/80 - Bəzi dairə seçki komissiyalarının tərkibində dəyişiklik edilməsi barədə
  81. Qərar 13/81 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədliyi Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyası tərəfindən irəli sürülmüş Fuad Ağasi oğlu Əliyevin namizədliyinin təsdiq edilməsi haqqında
  82. Qərar 13/82 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində aşağıdakı şəxslərin Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının səlahiyyətli və maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi kimi qeydə alınması haqqında
  83. Qərar 13/83 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədliyi Vətəndaş və İnkişaf Partiyası tərəfindən irəli sürülmüş Əli Nadir oğlu Əliyevin namizədliyinin təsdiq edilməsi haqqında
  84. Qərar 13/84 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində aşağıdakı şəxslərin Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının səlahiyyətli və maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi kimi qeydə alınması haqqında
  85. Qərar 14/85 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 13 avqust və 14 avqust 2013-cü il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə
  86. Qərar 14/86 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədliyi Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası tərəfindən irəli sürülmüş Araz Məmməd Mübariz oğlu Əlizadənin namizədliyinin təsdiq edilməsi haqqında
  87. Qərar 14/87 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində aşağıdakı şəxslərin Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının səlahiyyətli və maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi kimi qeydə alınması haqqında
  88. Qərar 14/88 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədliyi Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası tərəfindən irəli sürülmüş Qüdrət Müzəffər oğlu Həsənquliyevin namizədliyinin təsdiq edilməsi haqqında
  89. Qərar 14/89 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində aşağıdakı şəxslərin Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının səlahiyyətli və maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi kimi qeydə alınması haqqında
  90. Qərar 14/90 - Bəzi Dairə Seçki Komissiyalarının tərkibində dəyişiklik edilməsi barədə
  91. Qərar 15/91 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 16 avqust 2013-cü il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə
  92. Qərar 15/92 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədliyi Müasir Müsavat Partiyası tərəfindən irəli sürülmüş Hafiz Ələmdar oğlu Hacıyevin namizədliyinin təsdiq edilməsi haqqında
  93. Qərar 15/93 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində aşağıdakı şəxslərin Müasir Müsavat Partiyasının səlahiyyətli və maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi kimi qeydə alınması haqqında
  94. Qərar 15/94 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədliyi öz təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş Zahid Məhərrəm oğlu Orucun namizədliyinin təsdiq edilməsi haqqında
  95. Qərar 15/95 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədliyi Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası tərəfindən irəli sürülmüş Fərəc İbrahim oğlu Quliyevin namizədliyinin təsdiq edilməsi haqqında
  96. Qərar 15/96 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində aşağıdakı şəxslərin Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyasının səlahiyyətli və maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi kimi qeydə alınması haqqında
  97. Qərar 15/97 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədliyi öz təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş Ərəstun Məmməd oğlu Oruclunun namizədliyinin təsdiq edilməsi haqqında
  98. Qərar 15/98 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədliyi təsdiq olunmuş İlqar Əli oğlu Məmmədovun səlahiyyətli nümayəndələrinin qeydə alınması haqqında
  99. Qərar 16/99 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 17 avqust 2013-cü il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə
  100. Qərar 16/100 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədliyi öz təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş İsmayıl Sədulla oğlu Yusufovun namizədliyinin təsdiq edilməsi haqqında
  101. Qərar 16/101 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədliyi öz təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş Elşən Şirzad oğlu Həsənovun namizədliyinin təsdiq edilməsi haqqında
  102. Qərar 16/102 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədliyi təsdiq olunmuş Zahid Məhərrəm oğlu Orucun səlahiyyətli nümayəndələrinin qeydə alınması haqqında
  103. Qərar 17/103 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 20 avqust 2013-cü il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə
  104. Qərar 17/104 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədliyi öz təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş Qüdrət İsaq oğlu İsaqovun namizədliyinin təsdiq edilməsi haqqında
  105. Qərar 17/105 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində aşağıdakı şəxslərin Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının səlahiyyətli nümayəndəsi kimi qeydə alınması haqqında
  106. Qərar 17/106 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində seçki komissiyalarının səsvermənin nəticələrinə dair yekun protokollarının hazırlanma qaydası və sayı barədə
  107. Qərar 17/107 - Bəzi Dairə Seçki Komissiyalarının tərkibində dəyişiklik edilməsi barədə

  108. Qərar 18/108 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 22 avqust 2013-cü il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə
  109. Qərar 18/109 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədliyi Ədalət Partiyası tərəfindən irəli sürülmüş İlyas Abbas oğlu İsmayılovun namizədliyinin təsdiq edilməsi haqqında
  110. Qərar 18/110 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində aşağıdakı şəxslərin Ədalət Partiyasının səlahiyyətli və maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi kimi qeydə alınması haqqında
  111. Qərar 18/111 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədliyin irəli sürülməsinin təsdiq edilməsi ilə əlaqədar Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 19 avqust 2013-cü il tarixli 1305 saylı müraciətə baxılma müddətinin uzadılması barədə
  112. Qərar 18/112 - Bəzi Dairə Seçki Komissiyalarının tərkibində dəyişiklik edilməsi barədə
  113. Qərar 19/113 - Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən namizədliyi irəli sürülmüş İlham Heydər oğlu Əliyevin 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizəd kimi qeydə alınması haqqında
  114. Qərar 20/114 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 24 avqust və 25 avqust 2013-cü il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə

  115. Qərar 20/115 - 2013-cü il oktyabrın 9-da keçiriləcək Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədi qeydə alınmış Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən məşvərətçi səs hüquqlu üzv təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı Aydın Böyükkişi oğlu Mirzəzadənin Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasında məşvərətçi səs hüquqlu üzvü kimi təsdiq edilməsi haqqında
  116. Qərar 20/116 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədliyi öz təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş İlqar Eldar oğlu Məmmədovun namizədliyinin təsdiq edilməsi barədə
  117. Qərar 20/117 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədliyi təsdiq olunmuş İlqar Eldar oğlu Məmmədovun səlahiyyətli nümayəndəsinin qeydə alınması haqqında
  118. Qərar 20/118 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədliyi
  119. Qərar 20/119 - 105 SAYLI TOVUZ SEÇKİ DAİRƏSİ DAİRƏ SEÇKİ KOMİSSİYASININ TƏRKİBİNDƏ DƏYİŞİKLİK EDİLMƏSİ BARƏDƏ
  120. Qərar 21/120 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 27 avqust 2013-cü il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə
  121. Qərar 21/121 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədliyi
  122. Qərar 21/122 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədliyi təsdiq olunmuş Cəmil Poladxan oğlu Həsənlinin səlahiyyətli nümayəndələrinin qeydə alınması haqqında
  123. Qərar 21/123 - Səsvermənin yeri və vaxtı barədə seçicilərin məlumatlandırılmasına dair bildirişlərin mətni, forması, sayı və hazırlanması Qaydası haqqında
  124. Qərar 21/124 - Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində fəaliyyət göstərən Mətbuat qrupunun tərkibində dəyişiklik edilməsi barədə
  125. Qərar 22/125 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 29 avqust 2013-cü il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə
  126. Qərar 22/126 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədliyi öz təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş Rauf Zakir oğlu Quliyevin namizədliyinin təsdiq edilməsi haqqında
  127. Qərar 22/127 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədliyi təsdiq olunmuş Rauf Zakir oğlu Quliyevin səlahiyyətli nümayəndəsinin qeydə alınması haqqında
  128. Qərar 22/128 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədliyi öz təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş Hidayət Əşrəf oğlu Rüstəmbəylinin namizədliyinin təsdiq edilməsi haqqında
  129. Qərar 22/129 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədliyi Azərbaycan Demokrat Partiyası tərəfindən irəli sürülmüş Sərdar Calal oğlu Məmmədovun namizədliyinin təsdiq edilməsi haqqında
  130. Qərar 22/130 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində aşağıdakı şəxslərin Azərbaycan Demokrat Partiyasının səlahiyyətli və maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi kimi qeydə alınması haqqında
  131. Qərar 22/131 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədliyi təsdiq olunmuş Cəmil Poladxan oğlu Həsənlinin səlahiyyətli nümayəndələrinin qeydə alınması haqqında
  132. Qərar 23/132 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 31 avqust 2013-cü il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə
  133. Qərar 23/133 - Azərbaycan Ümid Partiyası tərəfindən namizədliyi irəli sürülmüş İqbal Fehruz oğlu Ağa-zadənin 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizəd kimi qeydə alınması haqqında
  134. Qərar 23/134 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində seçki bülletenlərinin mətni, forması, sayı və hazırlanma qaydasına dair
  135. Qərar 23/135 - 30 saylı Suraxanı birinci seçki dairəsi dairə seçki komissiyasının tərkibində dəyişiklik edilməsi barədə
  136. Qərar 24/136 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 3 sentyabr 2013-cü il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə
  137. Qərar 24/137 - Namizədliyi öz təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş Zahid Məhərrəm oğlu Orucun 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizəd kimi qeydə alınması haqqında
  138. Qərar 24/138 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizəd kimi qeydə alınmış Zahid Məhərrəm oğlu Orucun səlahiyyətli nümayəndələrinin qeydə alınması haqqında
  139. Qərar 25/139 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 9 sentyabr 2013-cü il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə
  140. Qərar 25/140 - Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası tərəfindən namizədliyi irəli sürülmüş Qüdrət Müzəffər oğlu Həsənquliyevin 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizəd kimi qeydə alınması haqqında
  141. Qərar 25/141 - Müasir Müsavat Partiyası tərəfindən namizədliyi irəli sürülmüş Hafiz Ələmdar oğlu Hacıyevin 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizəd kimi qeydə alınması haqqında
  142. Qərar 25/142 - Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyası tərəfindən namizədliyi irəli sürülmüş Fuad Ağasi oğlu Əliyevin 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədliyinin qeydə alınmasından imtina edilməsi barədə
  143. Qərar 25/143 - Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası tərəfindən namizədliyi irəli sürülmüş Araz Məmməd Mübariz oğlu Əlizadənin 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizəd kimi qeydə alınması haqqında
  144. Qərar 25/144 - Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası tərəfindən namizədliyi irəli sürülmüş Fərəc İbrahim oğlu Quliyevin 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizəd kimi qeydə alınması haqqında
  145. Qərar 25/145 - 103 saylı Gədəbəy seçki dairəsi dairə seçki komissiyasının üzvü Zakir Məhərrəm oğlu Orucovun səlahiyyətlərinə müvəqqəti olaraq xitam verilməsi barədə
  146. Qərar 25/146 - 12 saylı Qaradağ – Binəqədi – Yasamal seçki dairəsi dairə seçki komissiyasının tərkibində dəyişiklik edilməsi barədə
  147. Qərar 26/147 - Namizədliyi "Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası" təşəbbüs qrupu tərəfindən irəli sürülmüş Cəmil Poladxan oğlu Həsənlinin 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizəd kimi qeydə alınması haqqında
  148. Qərar 26/148 - Azadlıq Partiyası tərəfindən namizədliyi irəli sürülmüş Əhməd Abdul oğlu Orucovun 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədliyinin qeydə alınmasından imtina edilməsi barədə
  149. Qərar 26/149 - Ədalət Partiyası tərəfindən namizədliyi irəli sürülmüş İlyas Abbas oğlu İsmayılovun 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizəd kimi qeydə alınması haqqında
  150. Qərar 27/150 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 11 sentyabr 2013-cü il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə
  151. Qərar 27/151 - Vətəndaş və İnkişaf Partiyası tərəfindən namizədliyi irəli sürülmüş Əli Nadir oğlu Əliyevin 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədliyinin qeydə alınmasından imtina edilməsi barədə
  152. Qərar 27/152 - Namizədliyi öz təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş İlqar Eldar oğlu Məmmədovun 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədliyinin qeydə alınmasından imtina edilməsi barədə
  153. Qərar 27/153 - Azərbaycan Demokrat Partiyası tərəfindən namizədliyi irəli sürülmüş Sərdar Calal oğlu Məmmədovun 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizəd kimi qeydə alınması haqqında
  154. Qərar 27/154 - 2013-cü il oktyabrın 9-da keçiriləcək Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədi qeydə alınmış Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası tərəfindən məşvərətçi səs hüquqlu üzv təyin olunmuş Niyaməddin Orduxan oğlu Orduxanovun Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasında məşvərətçi səs hüquqlu üzvü kimi təsdiq edilməsi haqqında
  155. Qərar 27/155 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində ödənişsiz əsaslarla ayrılmış efir vaxtının bölgüsü məqsədilə püşkatma komissiyasının yaradılması, püşkatmanın keçirilməsi vaxtının müəyyən olunması və efir vaxtının bölgüsü cədvəlinin dərc edilməsi barədə
  156. Qərar 28/156 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 12 sentyabr 2013-cü il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə
  157. Qərar 28/157 - 2013-cü il oktyabrın 9-da keçiriləcək Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədi qeydə alınmış Azərbaycan Ümid Partiyası tərəfindən məşvərətçi səs hüquqlu üzv təyin olunmuş Ruslan Teymur oğlu Mürsəlovun Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasında məşvərətçi səs hüquqlu üzv kimi təsdiq edilməsi haqqında
  158. Qərar 28/158 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində aşağıdakı şəxslərin Azərbaycan Demokrat Partiyasının səlahiyyətli nümayəndələri kimi qeydə alınması haqqında
  159. Qərar 29/159 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 13 sentyabr və 16 sentyabr 2013-cü il tarixli iclas protokollarının təsdiq edilməsi barədə
  160. Qərar 29/160 - 2013-cü il oktyabrın 9-da keçiriləcək Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədi qeydə alınmış Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası tərəfindən məşvərətçi səs hüquqlu üzv təyin olunmuş Nüşabə Məmməd Mübariz qızı Əlizadənin Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasında məşvərətçi səs hüquqlu üzv kimi təsdiq edilməsi haqqında
  161. Qərar 29/161 - 2013-cü il oktyabrın 9-da keçiriləcək Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədi qeydə alınmış Azərbaycan Demokrat Partiyası tərəfindən məşvərətçi səs hüquqlu üzv təyin olunmuş Nizami Kamil oğlu Məmmədzadənin Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasında məşvərətçi səs hüquqlu üzv kimi təsdiq edilməsi haqqında
  162. Qərar 29/162 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində aşağıdakı şəxslərin Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyasının səlahiyyətli nümayəndəsi kimi qeydə alınması haqqında
  163. Qərar 29/163 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində Müasir Müsavat Partiyasının səlahiyyətli nümayəndəsinin qeydə alınması haqqında
  164. Qərar 29/164 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizəd kimi qeydə alınmış Zahid Məhərrəm oğlu Orucun səlahiyyətli nümayəndəsinin qeydə alınması haqqında
  165. Qərar 29/165 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində aşağıdakı şəxslərin Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının vəkil edilmiş şəxsləri kimi qeydə alınması haqqında
  166. Qərar 29/166 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində aşağıdakı şəxslərin Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının vəkil edilmiş şəxsləri kimi qeydə alınması haqqında
  167. Qərar 29/167 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində aşağıdakı şəxslərin Azərbaycan Demokrat Partiyasının vəkil edilmiş şəxsləri kimi qeydə alınması haqqında
  168. Qərar 29/168 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində aşağıdakı şəxslərin namizədliyi qeydə alınmış Cəmil Poladxan oğlu Həsənlinin vəkil edilmiş şəxsləri kimi qeydə alınması haqqında
  169. Qərar 29/169 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində aşağıdakı şəxslərin Ədalət Partiyasının vəkil edilmiş şəxsləri kimi qeydə alınması haqqında
  170. Qərar 29/170 - 67 saylı Cəlilabad şəhər seçki dairəsi dairə seçki komissiyasının tərkibində dəyişiklik edilməsi barədə
  171. Qərar 29/171 - Ceyhun Bəhlul oğlu İbrahimovun müvəqqəti olaraq 103 saylı Gədəbəy seçki dairəsi dairə seçki komissiyasının üzvü təyin edilməsi barədə
  172. Qərar 30/172 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 19 sentyabr 2013-cü il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə
  173. Qərar 30/173 - 2013-cü il oktyabrın 9-da keçiriləcək Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədliyi qeydə alınmış Cəmil Poladxan oğlu Həsənli tərəfindən məşvərətçi səs hüquqlu üzv təyin olunmuş Mənsum İbrahim oğlu Bayramovun Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasında məşvərətçi səs hüquqlu üzv kimi təsdiq edilməsi haqqında
  174. Qərar 30/174 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədliyi qeydə alınmış Cəmil Poladxan oğlu Həsənli tərəfindən təyin edilmiş səlahiyyətli nümayəndələrin qeydə alınması haqqında
  175. Qərar 30/175 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədliyi qeydə alınmış Cəmil Poladxan oğlu Həsənlinin səlahiyyətli nümayəndəsi Həsən Sabir oğlu Şıxəliyevin qeydiyyatının ləğv edilməsi barədə
  176. Qərar 30/176 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədi qeydə alınmış Yeni Azərbaycan Partiyasının səlahiyyətli nümayəndəsi Əli Əhmədovun 20 sentyabr 2013-cü il tarixli 01 və 02 saylı, İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinin 20 sentyabr 2013-cü il tarixli 03 saylı və qeydə alınmış prezidentliyə namizəd Cəmil Həsənlinin 20 sentyabr 2013-cü il tarixli 04 saylı müraciətlərinə baxılması barədə
  177. Qərar 31/177 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 21 sentyabr 2013-cü il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə
  178. Qərar 31/178 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərdə "ELS" Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin "exit-poll" keçirmək üçün qeydə alınması barədə
  179. Qərar 31/179 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində "Sumqayıt Gənclərinin Hüquqi Maarifləndirilməsi" İctimai Birliyinin "exit-poll" keçirmək üçün qeydə alınmasından imtina edilməsi barədə
  180. Qərar 31/180 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində Ədalət Partiyasının vəkil edilmiş şəxslərinin qeydə alınması haqqında
  181. Qərar 31/181 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının vəkil edilmiş şəxslərinin qeydə alınması haqqında
  182. Qərar 31/182 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində qeydə alınmış namizəd Cəmil Həsənlinin səlahiyyətli nümayəndəsi Gülağa Aslanlının 23 sentyabr 2013-cü il tarixli 05 saylı müraciətinə baxılması barədə
  183. Qərar 32/183 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 25 sentyabr 2013-cü il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə
  184. Qərar 32/184 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində "Rəy" Monitorinq Mərkəzinin "exit-poll" keçirmək üçün qeydə alınması barədə
  185. Qərar 32/185 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində "Prognoz" Müstəqil Sosioloji Tədqiqatlar Mərkəzinin "exit-poll" keçirmək üçün qeydə alınması barədə
  186. Qərar 32/186 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində "Konstitusiya" Araşdırmalar Fondunun "exit-poll" keçirmək üçün qeydə alınması barədə
  187. Qərar 32/187 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədliyi qeydə alınmış Cəmil Poladxan oğlu Həsənli tərəfindən təyin edilmiş səlahiyyətli nümayəndələrin qeydə alınması haqqında
  188. Qərar 32/188 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində aşağıdakı şəxslərin namizədliyi qeydə alınmış Cəmil Poladxan oğlu Həsənlinin vəkil edilmiş şəxsləri kimi qeydə alınması haqqında
  189. Qərar 32/189 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində qeydə alınmış namizəd Cəmil Həsənlinin səlahiyyətli nümayəndəsi Gülağa Aslanlının 27 sentyabr 2013-cü il tarixli 10 saylı müraciətinə baxılması barədə
  190. Qərar 32/190 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədi qeydə alınmış Azərbaycan Ümid Partiyasının səlahiyyətli nümayəndəsi Taleh Əliyevin 25 sentyabr 2013-cü il tarixli 06 saylı müraciətinə baxılması barədə
  191. Qərar 32/191 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində qeydə alınmış namizəd Cəmil Həsənlinin səlahiyyətli nümayəndəsi Elman Volodya oğlu Fəttahın 26 sentyabr 2013-cu il il tarixli 08 saylı müraciətinə baxılması barədə
  192. Qərar 33/192 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədliyi qeydə alınmış Cəmil Poladxan oğlu Həsənli tərəfindən təyin edilmiş səlahiyyətli nümayəndələrin qeydə alınması haqqında
  193. Qərar 33/193 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində Azərbaycan Demokrat Partiyasının vəkil edilmiş şəxslərinin qeydə alınması haqqında
  194. Qərar 33/194 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyasının vəkil edilmiş şəxslərinin qeydə alınması haqqında
  195. Qərar 33/195 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində Azərbaycan Ümid Partiyasının vəkil edilmiş şəxslərinin qeydə alınması haqqında
  196. Qərar 33/196 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədi qeydə alınmış Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyasının səlahiyyətli nümayəndəsi Bayram Abbasovun 27 sentyabr 2013-cü il tarixli 09 saylı müraciətinə baxılması barədə
  197. Qərar 33/197 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində qeydə alınmış namizəd Cəmil Həsənlinin səlahiyyətli nümayəndəsi Gülağa Aslanlının 27 sentyabr 2013-cü il tarixli 11 saylı müraciətinə baxılması barədə
  198. Qərar 34/198 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 27 sentyabr və 29 sentyabr 2013-cü il tarixli iclas protokollarının unun təsdiq edilməsi barədə
  199. Qərar 34/199 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində səsvermə prosesində aşkarlığın daha geniş təmin edilməsi məqsədilə seçki məntəqələrində veb-kameraların quraşdırılması barədə
  200. Qərar 34/200 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində Azərbaycan Demokrat Partiyasının vəkil edilmiş şəxslərinin qeydə alınması haqqında
  201. Qərar 34/201 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində Ədalət Partiyasının vəkil edilmiş şəxslərinin qeydə alınması haqqında
  202. Qərar 34/202 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədi qeydə alınmış Azərbaycan Ümid Partiyasının vəkil edilmiş şəxsi Mehriban Heydərəli qızı Zeynalova qeydiyyatının ləğv edilməsi barədə
  203. Qərar 34/203 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində qeydə alınmış namizəd Cəmil Poladxan oğlu Həsənlinin 02 oktyabr 2013-cü il tarixli 14 saylı müraciətinə baxılması barədə
  204. Qərar 34/204 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində qeydə alınmış namizəd Cəmil Poladxan oğlu Həsənlinin 01 oktyabr 2013-cü il tarixli 12 saylı müraciətinə baxılması barədə
  205. Qərar 34/205 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində qeydə alınmış namizəd Cəmil Poladxan oğlu Həsənlinin səlahiyyətli nümayəndəsi Əliyev Rüfət İdris oğlunun 02 oktyabr 2013-cü il tarixli 13 saylı müraciətinə baxılması barədə
  206. Qərar 35/206 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 3 oktyabr 2013-cü il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə
  207. Qərar 35/207 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində Azərbaycan Ümid Partiyasının səlahiyyətli nümayəndələrinin qeydə alınması haqqında
  208. Qərar 35/208 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində Azərbaycan Ümid Partiyasının vəkil edilmiş şəxslərinin qeydə alınması haqqında
  209. Qərar 35/209 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının vəkil edilmiş şəxsinin qeydə alınması haqqında
  210. Qərar 35/210 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədliyi qeydə alınmış Cəmil Poladxan oğlu Həsənlinin səlahiyyətli nümayəndəsi Asəf Əli oğlu Quliyevin qeydiyyatının ləğv edilməsi barədə
  211. Qərar 35/211 - 2013-cü il oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində qeydə alınmış namizəd Cəmil Poladxan oğlu Həsənlinin səlahiyyətli nümayəndəsi Mustafa Mustafa oğlu Hacılının 05 oktyabr 2013-cü il tarixli 15 saylı müraciətinə baxılması barədə
  212. Qərar 36/212 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 7 oktyabr 2013-cü il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə
  213. Qərar 36/213 - 2013-cü il oktyabrın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində prezidentliyə qeydə alınmış namizəd Cəmil Poladxan oğlu Həsənlinin səlahiyyətli nümayəndəsi Gülağa Aslanlının 12 oktyabr 2013-cü il tarixli 16 saylı müraciətinə baxılması barədə
  214. Qərar 36/214 - 2013-cü il oktyabrın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində 101 saylı Göygöl-Daşkəsən seçki dairəsinin 10 saylı seçki məntəqəsində müşahidəçi olmuş Subatay Xıdır oğlu Quluzadənin Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 oktyabr 2013-cü il tarixli 17 saylı müraciətinə baxılması barədə
  215. Qərar 37/215 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 13 oktyabr 2013-cü il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə
  216. Qərar 37/216 - 2013-cü il oktyabrın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində prezidentliyə qeydə alınmış namizəd Cəmil Poladxan oğlu Həsənlinin səlahiyyətli nümayəndəsi Mustafa Mustafa oğlu Hacılının 14 oktyabr 2013-cü il tarixli 18 saylı müraciətinə baxılması barədə
  217. Qərar 37/217 - 2013-cü il oktyabrın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində prezidentliyə qeydə alınmış namizəd Cəmil Poladxan oğlu Həsənlinin səlahiyyətli nümayəndəsi Mustafa Hacılının 14 oktyabr 2013-cü il tarixli 19 saylı müraciətinə baxılması barədə
  218. Qərar 38/218 - 2013-cü il oktyabrın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçkilərinin nəticələri barədə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası protokolunun təsdiq edilməsi və seçkilərin nəticələrinin təsdiq olunması üçün Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə təqdim edilməsi haqqında
  219. Qərar 39/219 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 16 oktyabr və 17 oktyabr 2013-cü il tarixli iclas protokollarının təsdiq edilməsi barədə
  220. Qərar 39/220 - Dördüncü çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı Əli Cavad oğlu Əhmədovun səlahiyyətlərinə xitam verilməsi barədə
  221. Qərar 39/221 - 14 SAYLI XƏZƏR SEÇKİ DAİRƏSİ DAİRƏ SEÇKİ KOMİSSİYASININ TƏRKİBİNDƏ DƏYİŞİKLİK EDİLMƏSİ BARƏDƏ
  222. Qərar 39/222 - 2013-cü il oktyabrın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində prezidentliyə qeydə alınmış namizəd Cəmil Poladxan oğlu Həsənlinin 95 saylı Tərtər seçki dairəsi dairə seçki komissiyasında məşvərətçi səs hüquqlu üzvü olmuş Xəqani Əsədulla oğlu Məmmədin 9 noyabr 2013-cü il tarixli 20 saylı müraciətinə baxılması barədə