.: Nəşrlər, bülletenlər

.: Saytda axtar

.: E-mail
2016-cı il iyunun 18-nə təyin edilmiş 90 saylı Ağdaş
seçki dairəsi üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli
Məclisinə təkrar seçkilərdə vətəndaşların seçki
hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizlikdən)
və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədilə
Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində
ekspert qrupunun yaradılması barədə


Qeydiyyat nömrəsi, tarixi və saatı Şikayətçi və müraciətinin məzmunu İcraçı Rəy MSK qərarı
01/11.05.16 Saat 10.30 Səlahiyyətli nümayəndə Natiq Cəfərov, 90 saylı Ağdaş DSK-nın qanunsuz hərəkətsizliyi barədə R.İbrahimov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 01 saylı müraciət üzrə Qərar 5/21

13.05.16
02/16.05.16 Saat 17.15 Səlahiyyətli nümayəndə Natiq Cəfərov, DSK-nın 11 may tarixli qərarından şikayət Q.Orucov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 02 saylı müraciət üzrə Qərar 6/23

19.05.16
03/17.05.16 Saat 17.30 Səlahiyyətli nümayəndə Təbriz Dadaşov, İqbal Ağazadəyə imza verən seçicilərə DSK sədri və digər namizəd Cavid Osmanov tərəfindən təzyiq göstərilməsi barədə R.Abbasov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 03, 04 və 05 saylı müraciətlər üzrə Qərar 6/24

19.05.16
04/18.05.16 Saat 12.00 Səlahiyyətli nümayəndə Taleh Əliyev, Onlara yerli icra strukturları tərəfindən təzyiq göstərilməsi və digər namizəd Cavid Osmanov vaxtından əvvəl təşviqata başladığına görə namizədliyinin ləğv edilməsi barədə İ.Məmmədov
05/18.05.16 Saat 12.00 Ümid Partiyası sədrinin müavini Elman Abbasov, Onlara yerli icra strukturları tərəfindən imzatoplama prosesində təzyiq göstərilməsi və digər namizəd Cavid Osmanovun vaxtından əvvəl təşviqata başladığına görə ona qarşı müvafiq tədbirlərin görülməsi İ.Hacıyeva
06/18.05.16 Saat 12.00 Namizəd Bəybala Əliyev, Onlara yerli icra strukturları tərəfindən təzyiq göstərilməsi və digər namizəd Cavid Osmanovun namizədliyinin ləğv edilməsi barədə B.Əsgərov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 06 saylı müraciət üzrə Qərar 6/25

19.05.16
07/24.05.16 Saat 12.00 Səlahiyyətli nümayəndə Rəfail Tağızadə, DSK-nın 14 may 2016-cı il tarixli 11/36 saylı qərarından və hərəkətsizliyindən şikayət V.Kazımova Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 07 və 08 saylı müraciətlər üzrə Qərar 7/28

26.05.16
08/24.05.16 Saat 12.00 Səlahiyyətli nümayəndə Ənvər Ağazadə, DSK-nın 14 may 2016-cı il tarixli 11/36 saylı qərarından və hərəkətsizliyindən şikayət İ.Şahbazov
09/01.06.16 Saat 17.00 Namizəd Kərim Kərimli, DSK-nın onun namizədliyinin qeydə alınmasından imtina barədə qərarının ləğv edilməsi barədə T.Həsənov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 09 saylı müraciət üzrə Qərar 8/34

03.06.16
10/03.06.16 Saat 14.30 Namizəd Bəybala Əliyev, DSK-nın onun namizədliyinin qeydə alınmasından imtina barədə qərarının ləğv edilməsi barədə R.İbrahimov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 10 saylı müraciət üzrə Qərar 8/33

03.06.16