.: Nəşrlər, bülletenlər

.: Saytda axtar

.: E-mailAna səhifə » SEÇKİLƏR » Milli Məclisə seçkilər » Milli Məclisə seçkilər - 01.11.2015 » Ekspert qrupu tərəfindən baxılmış müraciətlər - 2015

2015-ci il noyabrın 1-nə təyin edilmiş
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə
seçkilərdə vətəndaşların seçki hüququnu
pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizlikdən) və
qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədilə
Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində
ekspert qrupunun yaradılması barədə


Qeydiyyat nömrəsi, tarixi və saatı Şikayətçi və müraciətinin məzmunu İcraçı Rəy MSK qərarı
01/16.09.15 Saat 16.25 Namizəd Soltanlı Səxavət, icra strukturları tərəfindən imza toplama prosesinə müdaxilə barədə R.İbrahimov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 01 saylı müraciət üzrə Qərar 20/148
18.09.15
02/18.09.15 Saat 11.30 Namizəd Rüslan İzzətli, DSK-nın 6/19 saylı 11 sentyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə R.Abbasov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 02 saylı müraciət üzrə Qərar 21/150
19.09.15
03/21.09.15 Saat 14.30 Namizəd Şəhriyar Məcidzadə, DSK-nın 6/61 saylı 19.09.2015-ci il tarixli qərarından şikayət V.Kazımova Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 03 saylı müraciət üzrə Qərar 22/158
23.09.15
04/23.09.15 Saat 12.00 Namizəd Baxşəli Əliyev, DSK-nın 15 saylı 21.09.2015-ci il tarixli qərarından şikayət Q.Orucov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 04 saylı müraciət üzrə Qərar 22/159
23.09.15
05/23.09.15 Saat 12.30 Namizəd Rəşid Nəcəfli, DSK-ya təqdim etdiyi sənədlərin yoxlanılmasında iştirakının təmin edilməsi barədə T.Həsənov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 05 saylı müraciət üzrə Qərar 22/160
23.09.15
06/23.09.15 Saat 17.00 Namizəd Ənvər Ağazadə, DSK-nın 11/32 saylı 21.09.2015-ci il tarixli qərarından şikayət İ.Hacıyeva Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 06 saylı müraciət üzrə Qərar 23/163
26.09.15
07/24.09.15 Saat 15.00 Namizəd Kəramət Salayev, DSK-nın 14/40 saylı 21 sentyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə B.Əsgərov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 07 saylı müraciət üzrə Qərar 23/165
26.09.15
08/24.09.15 Saat 15.30 Namizəd Elnur Eyvazov, DSK-nın 13/35 saylı 23 sentyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə S.Tağıyev Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 08 saylı müraciət üzrə Qərar 23/161
26.09.15
09/24.09.15 Saat 15.30 Namizəd Günel Səfərova, DSK-nın 12/32 saylı 22 sentyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə R.İbrahimov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 09 saylı müraciət üzrə Qərar 23/164
26.09.15
10/24.09.15 Saat 16.00 Namizəd İsmayıl Ağayev, DSK-nın 10/26 saylı 22 sentyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə R.Abbasov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 10 saylı müraciət üzrə Qərar 23/162
26.09.15
11/25.09.15 Saat 15.00 Namizəd Arzu Səmədbəyli, DSK-nın 18/3 saylı 23 sentyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə V.Kazımova
Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 11 saylı müraciət üzrə Qərar 24/169
28.09.15
13/26.09.15 Saat 16.00 Namizəd Vəfa Abbasova, DSK-nın 16/42 saylı 23 sentyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə T.Həsənov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 13 saylı müraciət üzrə Qərar 24/170
28.09.15
14/26.09.15 Saat 17.30 Namizəd Anar İsayev, DSK-nın 12/29 saylı 24 sentyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə İ.Hacıyeva Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 14 saylı müraciət üzrə Qərar 24/168
28.09.15
15/27.09.15 Saat 16.00 Namizəd Tural Hüseynov, DSK-nın 9/23 saylı 24 sentyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə B.Əsgərov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 15 saylı müraciət üzrə Qərar 25/175
29.09.15
16/27.09.15 Saat 16.30 Namizəd Dadaş Əhmədli, DSK-nın 12/26 saylı 26 sentyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə S.Tağıyev Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 16 saylı müraciət üzrə Qərar 25/172
29.09.15
17/27.09.15 Saat 16.30 Namizəd Rəşid Nəcəfli, DSK-nın 11/29 saylı 25 sentyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə R.İbrahimov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 17 saylı müraciət üzrə Qərar 25/173
29.09.15
18/30.09.15 Saat 16.00 Namizəd Hafiz Babalı, DSK-nın 19/40 saylı 29 sentyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə R.Abbasov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 18 saylı müraciət üzrə Qərar 26/181
02.10.15
19/30.09.15 Saat 16.00 Namizəd Tamilla Məmmədova, DSK-nın 10/78 saylı 28 sentyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə V.Kazımova Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 19 saylı müraciət üzrə Qərar 26/183
02.10.15
20/30.09.15 Saat 17.30 Namizəd Taryel Vəliyev, DSK-nın 17/43 saylı 27 sentyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə Q.Orucov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 20 saylı müraciət üzrə Qərar 26/184
02.10.15
21/01.10.15 Saat 12.30 Namizəd Fikrət Cəfərli, DSK-nın 23/70 saylı 29 sentyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə İ.Şahbazov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 21 saylı müraciət üzrə Qərar 26/180
02.10.15
22/01.10.15 Saat 16.30 Səlahiyyətli nümayəndə Orxan Xanbalayev, Digər namizəd Gülağa Qəmbərovun vaxtından əvvəl təşviqata başlaması barədə T.Həsənov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 22 saylı
və 23 saylı müraciət üzrə
Qərar 26/185
02.10.15
23/02.10.15 Saat 11.00 Namizədlər Elnur Məhərrəmov, Gümşüd Əhədov, Aliq Məmmədov, Digər namizəd Gülağa Qəmbərovun vaxtından əvvəl təşviqata başlaması barədə İ.Hacıyeva
24/02.10.15 Saat 11.20 Namizədliyi təsdiq edilməmiş Şahin Qafarov, DSK-nın 9/34 saylı 17 sentyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə S.Tağıyev Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 24 saylı müraciət üzrə Qərar 26/182
02.10.15
25/02.10.15 Saat 17.20 Namizəd Tənzilə Rüstəmxanlı, DSK-nın 22/48 saylı 2 oktyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə R.İbrahimov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 25 saylı müraciət üzrə Qərar 27/190
05.10.15
26/02.10.15 Saat 17.30 Namizəd Ramil Təhməzov, DSK-nın onun namizədliyinin qeydə alınmaması barədə qərarının ləğv edilməsi barədə R.Abbasov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 26 saylı müraciət üzrə Qərar 27/188
05.10.15
27/03.10.15 Saat 17.00 Namizəd Garay Əsədov, DSK-nın 23/50 saylı 1 oktyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə V.Kazımova Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 27 saylı müraciət üzrə Qərar 27/191
05.10.15
28/03.10.15 Saat 17.00 Səlahiyyətli nümayəndə Pənah Hüseyn, DSK-nın 17/57 saylı 2 oktyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə Q.Orucov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 28 saylı müraciət üzrə Qərar 27/192
05.10.15
30/04.10.15 Saat 14.30 Namizəd Musa Ağayev, DSK-nın 16/68 saylı 2 oktyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə T.Həsənov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 30 saylı müraciət üzrə Qərar 27/193
05.10.15
31/05.10.15 Saat 16.00 Namizəd Pünhanə Əliyeva, Namizədliyinin dairə seçki komissiyası tərəfindən qeydə alınmaması barədə İ.Hacıyeva Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 31 saylı müraciət üzrə Qərar 28/195
07.10.15
32/05.10.15 Saat 16.00 Namizəd Dünyamin Əhmədli, DSK-nın 20/67 saylı 3 oktyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə S.Tağıyev Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 32 saylı müraciət üzrə Qərar 28/196
07.10.15
33/05.10.15 Saat 16.30 Namizəd Cəmil Hacızadə, Namizədliyinin dairə seçki komissiyası tərəfindən qeydə alınmaması barədə R.İbrahimov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 33 saylı müraciət üzrə Qərar 28/199
07.10.15
34/05.10.15 Saat 16.30 Namizəd Ağasif İbrahimov, DSK-nın 24/1 saylı 2 oktyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə R.Abbasov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 34 saylı müraciət üzrə Qərar 28/197
07.10.15
38/06.10.15 Saat 14.50 Namizəd Raqif Abıyev , DSK-nın 15/43 saylı 29 sentyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə T.Həsənov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 38 saylı müraciət üzrə Qərar 28/198
07.10.15
35/06.10.15 Saat 11.00 Namizəd Novruz Hacızadə, DSK-nın 16/56 saylı 30 sentyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə V.Kazımova Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 35 saylı müraciət üzrə Qərar 29/207
08.10.15
36/06.10.15 Saat 11.30 Namizəd Yeganə Hacızadə, DSK-nın 24/58 saylı 4 oktyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə Q.Orucov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 36 və 46 saylı müraciət üzrə Qərar 29/205
08.10.15
46/06.10.15 Saat 17.30 Namizəd Kazım Bağırov, Digər namizəd Yeganə Hacıyevanın sənədlərinin dairə seçki komissiyasında diqqətlə araşdırılmamasından və orada ciddi qüsurların olmasından şikayət İ.Şahbazov
37/06.10.15 Saat 12.30 Namizəd Ağaşirin Baxşalıyev, Namizədliyinin dairə seçki komissiyası tərəfindən qeydə alınmaması barədə İ.Şahbazov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 37 saylı müraciət üzrə Qərar 29/203
08.10.15
39/06.10.15 Saat 15.20 Namizəd Məhəmməd Həsənov, DSK-nın 13/26 saylı 5 oktyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə İ.Hacıyeva Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 39 saylı müraciət üzrə Qərar 29/202
08.10.15
40/06.10.15 Saat 15.40 Səlahiyyətli nümayəndə Bəybala Əbil, DSK-nın 20/57 saylı 3 oktyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə B.Əsgərov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 40 və 54 saylı müraciət üzrə Qərar 29/209
08.10.15
54/07.10.15 Saat 17.30 Səlahiyyətli nümayəndə Vəzirxan Ənsərov, Digər namizəd Mirmahmud Fəttayevin sənədlərinin dsk-da düzgün araşdırılmaması barədə Q.Orucov
41/06.10.15 Saat 16.00 Namizəd Mikayıl Talıbov, Namizədliyinin dairə seçki komissiyası tərəfindən qeydə alınmaması barədə S.Tağıyev Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 41 saylı müraciət üzrə Qərar 29/200
08.10.15
42/06.10.15 Saat 16.00 Namizəd Pərviz Səmədov, Namizədliyinin dairə seçki komissiyası tərəfindən qeydə alınmaması barədə R.İbrahimov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 42 və 55 saylı müraciət üzrə Qərar 29/204
08.10.15
55/07.10.15 Saat 17.30 Namizəd Gülnarə Məmmədova, Digər namizəd Pərviz Səmədovun qeydiyyat sənədlərinin dairə seçki komissiyasında düzgün araşdırılmaması barədə İ.Şahbazov
43/06.10.15 Saat 16.30 Namizəd Məzahir Məmmədov, DSK-nın 17/50 saylı 5 oktyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə R.Abbasov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 43 saylı müraciət üzrə Qərar 29/201
08.10.15
44/06.10.15 Saat 17.30 Namizəd Yusif Mehti, DSK-nın 24/76 saylı 4 oktyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə V.Kazımova Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 44 saylı müraciət üzrə Qərar 29/208
08.10.15
45/06.10.15 Saat 17.30 Namizəd Salman İmanlı, DSK-nın 21/62 saylı 5 oktyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə Q.Orucov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 45 saylı müraciət üzrə Qərar 29/206
08.10.15
47/07.10.15 Saat 12.00 Namizəd Namiq Əliyev, DSK-nın 19/47 saylı 5 oktyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə T.Həsənov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 47 saylı müraciət üzrə Qərar 30/218
09.10.15
48/07.10.15 Saat 12.00 Namizəd Sərvər Mehdiyev, Namizədliyinin dairə seçki komissiyası tərəfindən qeydə alınmaması barədə İ.Hacıyeva Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 48 saylı müraciət üzrə Qərar 30/212
09.10.15
49/07.10.15 Saat 12.00 Namizəd Mübariz Rəhimli, DSK-nın 30/67 saylı 5 oktyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə B.Əsgərov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 49 saylı müraciət üzrə Qərar 30/217
09.10.15
50/07.10.15 Saat 12.00 Namizəd Azad Mursaliyev, Namizədliyinin dairə seçki komissiyası tərəfindən qeydə alınmaması barədə S.Tağıyev Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 50 saylı müraciət üzrə Qərar 30/213
09.10.15
51/07.10.15 Saat 14.20 Namizəd İltizam Əkbərli, DSK-nın 24/63 saylı 5 oktyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə R.İbrahimov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 51 saylı müraciət üzrə Qərar 30/215
09.10.15
52/07.10.15 Saat 17.00 Namizəd Ulduz Quliyeva, Namizədliyinin dairə seçki komissiyası tərəfindən qeydə alınmaması barədə R.Abbasov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 52 saylı müraciət üzrə Qərar 30/214
09.10.15
53/07.10.15 Saat 17.00 Namizəd Ramin Hüseynov, DSK-nın 18/43 saylı 6 oktyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə V.Kazımova Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 53 saylı müraciət üzrə Qərar 30/216
09.10.15
56/08.10.15 Saat 14.10 Namizəd Nəsiman Yaqublu, DSK-nın 23 saylı 6 oktyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə T.Həsənov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 56 saylı müraciət üzrə Qərar 31/226
10.10.15
57/08.10.15 Saat 14.30 Namizəd Nüşabə Sadıxlı, DSK-nın 23/59 saylı 7 oktyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə İ.Hacıyeva Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 57 saylı müraciət üzrə Qərar 31/221 10.10.15
58/08.10.15 Saat 14.50 Namizəd Saday Fərəcov, DSK-nın 20/56 saylı 6 oktyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə B.Əsgərov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 58 saylı müraciət üzrə Qərar 31/225
10.10.15
59/08.10.15 Saat 15.00 Namizəd Azər Kazımov, DSK-nın 22/64 saylı 6 oktyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə S.Tağıyev Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 59 saylı müraciət üzrə Qərar 31/220
10.10.15
60/08.10.15 Saat 17.30 Namizəd Azər Əsgərov, DSK-nın 19/71 saylı 5 oktyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə R.İbrahimov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 60 saylı müraciət üzrə Qərar 31/223
10.10.15
61/08.10.15 Saat 17.30 Namizəd Raqif Kərimli, DSK-nın 21/57 saylı 6 oktyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə R.Abbasov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 61 saylı müraciət üzrə Qərar 31/222
10.10.15
62/08.10.15 Saat 17.30 Namizəd Rövşən Atakişiyev, Namizədliyinin dairə seçki komissiyası tərəfindən qeydə alınmaması barədə Q.Orucov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 62 saylı müraciət üzrə Qərar 31/224
10.10.15
12/26.09.15 Saat 16.00 Namizəd Kamran Əsədov, Namizədliyinin qeydə alınmamasından şikayət Q.Orucov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 12, 82 və 84 saylı müraciətlər üzrə Qərar 32/238
11.10.15
82/10.10.15 Saat 17.00 Namizəd Ağagül Səlimov, Digər namizəd Kamran Əsədovun MSK-ya verdiyi şikayətin əsassız olması və onun sənədlərinin daha ciddi araşdırılması barədə Q.Orucov
84/10.10.15 Saat 17.00 Namizəd Əlihüseyin Hacıyev, Digər namizəd Kamran Əsədovun imzalarının saxta olması barədə T.Həsənov
29/04.10.15 Saat 11.00 Səlahiyyətli nümayəndə Məzahir İsrayılov, DSK-nın onun namizədliyinin qeydə alınmaması barədə qərarının ləğv edilməsi barədə İ.Şahbazov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 29 saylı müraciət üzrə Qərar 32/231
11.10.15
63/09.10.15 Saat 16.30 Namizəd Nemət Kərimli, DSK-nın 25/2 saylı 7 oktyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə İ.Şahbazov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 63 saylı müraciət üzrə Qərar 32/229
11.10.15
64/09.10.15 Saat 16.30 Namizəd Xaliddin Cangirov, DSK-nın 28/71 saylı 8 oktyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə T.Həsənov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 64 saylı müraciət üzrə Qərar 32/243
11.10.15
65/09.10.15 Saat 16.30 Namizəd İman İmanov, Namizədliyinin dairə seçki komissiyası tərəfindən qeydə alınmaması barədə İ.Hacıyeva Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 65 və 81 saylı müraciətlər üzrə Qərar 32/234
11.10.15
81/10.10.15 Saat 17.00 Namizəd Şərafət Hacıyeva, Digər namizəd İman İmanovun sənədlərinin ciddi araşdırılması barədə R.Abbasov
66/09.10.15 Saat 16.30 Namizəd Osman Kazımov, DSK-nın 14/27 saylı 7 oktyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə B.Əsgərov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 66 saylı müraciət üzrə Qərar 32/241
11.10.15
67/09.10.15 Saat 16.30 Səlahiyyətli nümayəndə Xəzər Teyyublu, DSK-nın 21/56 saylı 8 oktyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə S.Tağıyev Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 67 saylı müraciət üzrə Qərar 32/228
11.10.15
68/09.10.15 Saat 16.30 Namizəd Əhəd Məmmədli, Namizədliyinin dairə seçki komissiyası tərəfindən qeydə alınmaması barədə R.İbrahimov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 68 və 80, 83, 85, 86 saylı müraciətlər üzrə Qərar 32/233
11.10.15
80/10.10.15 Saat 17.00 Namizəd Calal İbrahimov, Digər namizəd Əhəd Məmmədlinin sənədlərinin ciddi araşdırılması barədə R.İbrahimov
83/10.10.15 Saat 17.00 Səlahiyyətli nümayəndə Əliyar Sadıxov, Digər namizəd Əhəd Məmmədlinin sənədlərinin ciddi araşdırılması barədə İ.Şahbazov
85/10.10.15 Saat 17.00 Namizəd Nicat Qasımzadə, Əhəd Məmmədlinin sənədlərinin ciddi araşdırılması barədə İ.Hacıyeva
86/10.10.15 Saat 17.00 Namizəd Mahir Cəfərov, Digər namizəd Əhəd Məmmədlinin sənədlərinin ciddi araşdırılması barədə B.Əsgərov
69/09.10.15 Saat 16.30 Namizəd Şöhrət Məmmədzadə, Namizədliyinin dairə seçki komissiyası tərəfindən qeydə alınmaması barədə R.Abbasov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 69 və 77 saylı müraciətlər üzrə Qərar 32/232
11.10.15
77/10.10.15 Saat 16.40 Namizəd Şöhrət Məmmədzadə, DSK-nın 31/77 saylı 7 oktyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə R.Abbasov
70/09.10.15 Saat 16.30 Namizəd Rauf Ağayev, DSK-nın 20/63 saylı 8 oktyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə Q.Orucov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 70 saylı müraciət üzrə Qərar 32/239
11.10.15
71/09.10.15 Saat 16.30 Namizəd Elza Qasımova, DSK-nın 23/73 saylı 8 oktyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə İ.Şahbazov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 71 saylı müraciət üzrə Qərar 32/236
11.10.15
72/09.10.15 Saat 16.30 Namizəd Nadir Qafarlı, DSK-nın 23/74 saylı 8 oktyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə T.Həsənov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 72 saylı müraciət üzrə Qərar 32/244
11.10.15
73/09.10.15 Saat 16.30 Namizəd Fikrət İbişbəyli, DSK-nın 21/64 saylı 8 oktyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə İ.Hacıyeva Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 73 saylı müraciət üzrə Qərar 32/235
11.10.15
74/09.10.15 Saat 16.30 Namizəd Mübariz Salayev, Namizədliyinin dairə seçki komissiyası tərəfindən qeydə alınmaması barədə B.Əsgərov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 74 saylı müraciət üzrə Qərar 32/242
11.10.15
75/09.10.15 Saat 16.30 Namizəd Kərim Ağarzayev, DSK-nın 22/50 saylı 6 oktyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə S.Tağıyev Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 75 saylı müraciət üzrə Qərar 32/227
11.10.15
76/10.10.15 Saat 16.40 Namizəd Nizami Ələkbərov, Namizədliyinin dairə seçki komissiyası tərəfindən qeydə alınmaması barədə R.İbrahimov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 76 saylı müraciət üzrə Qərar 32/237
11.10.15
78/10.10.15 Saat 16.40 Namizəd Kamil Seyidov, DSK-nın 26/69 saylı 7 oktyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə Q.Orucov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 78 saylı müraciət üzrə Qərar 32/240
11.10.15
79/10.10.15 Saat 16.40 Namizəd Şəfi Şəfiyev, DSK-nın 14/2-3 saylı 7 oktyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə İ.Şahbazov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 79 saylı müraciət üzrə Qərar 32/230
11.10.15
87/11.10.15 Saat 17.20 Səlahiyyətli nümayəndə Akif Hüseynov, DSK-nın 25/79 saylı 8 oktyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə S.Tağıyev Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 87 saylı müraciət üzrə Qərar 33/249
13.10.15
88/11.10.15 Saat 17.20 Namizəd Akif Hüseynov, DSK-nın 15/36 saylı 7 oktyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə R.İbrahimov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 88 saylı müraciət üzrə Qərar 33/253
13.10.15
89/11.10.15 Saat 17.20 Namizəd Aynur Bağırzadə, DSK-nın 14/42 saylı 7 oktyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə R.Abbasov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 89 saylı müraciət üzrə Qərar 33/250
13.10.15
90/11.10.15 Saat 17.20 Səlahiyyətli nümayəndə Akif Hüseynov, DSK-nın 117/94 saylı 7 oktyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə Q.Orucov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 90 saylı müraciət üzrə Qərar 33/252
13.10.15
91/12.10.15 Saat 11.30 Namizəd Ülvi Həsənov, DSK-nın 26/3 saylı 8 oktyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə İ.Şahbazov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 91 saylı müraciət üzrə Qərar 33/251
13.10.15
92/12.10.15 Saat 12.30 Namizəd Xalid Bağırov, DSK-nın 19/54 saylı 7 oktyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə T.Həsənov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 92 saylı müraciət üzrə Qərar 33/246
13.10.15
93/13.10.15 Saat 11.00 Namizəd Səlimli Səlimağa Ağaxan oğlu, Digər namizəd İsmayıl Ağayevin təşviqatla bağlı Seçki Məcəlləsinin müddəalarına zidd hərəkət etməsi barədə İ.Hacıyeva Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 93 saylı müraciət üzrə Qərar 33/247
13.10.15
94/13.10.15 Saat 11.00 Namizəd Mehdi Əhmədov, DSK-nın 16/61 saylı 7 oktyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə B.Əsgərov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 94 saylı müraciət üzrə Qərar 33/248
13.10.15
95/14.10.15 Saat 16.20 Namizədlər Mais Səlimov, Rüstəm Məlikov, Səlamət Ələkbərov, Digər namizəd İsmayıl Ağayevin təşviqatla bağlı Seçki Məcəlləsinin müddəalarına zidd hərəkət etməsi barədə S.Tağıyev Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 95 saylı müraciət üzrə Qərar 34/257
16.10.15
96/14.10.15 Saat 16.20 Namizəd Mübariz Salayev, Namizədliyinin əsassız olaraq qeydə alınmaması barədə R.İbrahimov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 96 saylı müraciət üzrə Qərar 34/260
16.10.15
97/14.10.15 Saat 16.20 Namizəd Bəxtiyar Ağazadə, Namizədliyinin əsassız olaraq qeydə alınmaması barədə R.Abbasov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 97 saylı müraciət üzrə Qərar 34/259
16.10.15
98/14.10.15 Saat 16.20 Namizəd İsgəndər Həmidov, Seçicilərlə görüşünə əngəl yaradılması barədə V.Kazımova Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 98 saylı müraciət üzrə Qərar 34/261
16.10.15
99/15.10.15 Saat 16.20 Namizəd Araz Əlizadə, Digər namizəd İqbal Ağa-zadənin təşviqat müddəalarını pozaraq seçiciləri ələ almasından və DSK-dan şikayət Q.Orucov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 99 saylı müraciət üzrə Qərar 34/262
16.10.15
100/15.10.15 Saat 16.20 Namizəd Namiq Hacılı, DSK-nın 13/45 saylı 6 oktyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə İ.Şahbazov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 100 saylı müraciət üzrə Qərar 34/258
16.10.15
101/16.10.15 Saat 14.30 Namizəd İmamverdi Əliyev, DSK-nın 28/79 saylı 8 oktyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə T.Həsənov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 101 saylı müraciət üzrə Qərar 35/265
17.10.15
102/23.10.15 Saat 12.30 Namizəd Günel Səfərova, Məşvərətçi səs hüquqlu komissiya üzvlərinin DSK tərəfindən təsdiq edilməməsi ilə bağlı İ.Hacıyeva Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 102 saylı müraciət üzrə Qərar 38/278
24.10.15
103/23.10.15 Saat 12.30 Namizəd Məhəmməd Qadaşlı, Digər namizəd Azər Kərimlinin namizədliyinin ləğv edilməsi barədə B.Əsgərov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 103 saylı müraciət üzrə Qərar 38/280
24.10.15
104/23.10.15 Saat 12.30 Namizəd Aytəkin İmranova, DSK-nın 18/58 saylı 8 oktyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə S.Tağıyev Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 104 saylı müraciət üzrə Qərar 38/279
24.10.15
105/23.10.15 Saat 17.30 Namizədi Əli Əliyev, namizəd Nişat Mehdiyev, Digər namizəd Ülvi Quliyevin namizədliyinin ləğv edilməsi barədə tələb R.İbrahimov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 105 saylı müraciət üzrə Qərar 38/276
24.10.15
106/24.10.15 Saat 10.00 Namizəd Tarif Əliyev, DSK-nın 19/72 saylı 6 oktyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə R.Abbasov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 106 saylı müraciət üzrə Qərar 38/277
24.10.15
107/26.10.15 Saat 16.00 Namizəd Vidadi İsgəndərov, Dairə üzrə seçkilərin təxirə salınması barədə V.Kazımova Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 107 saylı müraciət üzrə Qərar 39/286
28.10.15
108/26.10.15 Saat 16.00 Namizəd Xasay Fərzulla və müşahidəçi Rüfət Baxışov, Ərazi nümayəndəsi Zakir Əbilovun onun təşviqatına maneçilik törətdiyinə görə şikayətinin Prokurorluğa göndərilməsi barədə Q.Orucov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 108 saylı müraciət üzrə Qərar 39/285
28.10.15
109/27.10.15 Saat 12.30 Namizəd Elbariz Tağıyev, Digər namizəd Sona Əliyevanın təşviqatının qanunsuz aparılması səbəbindən onun namizədliyinin ləğv edilməsi barədə İ.Şahbazov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 109 saylı müraciət üzrə Qərar 39/284
28.10.15
110/27.10.15 Saat 15.30 Namizəd Zahir İsayev, Namizədliyinin geri götürülməsi üçün ona təzyiqlər edilməsi barədə T.Həsənov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 110 saylı müraciət üzrə Qərar 39/283
28.10.15
111/28.10.15 Saat 11.00 Namizədlər Əli Əliyev, Ramil Rüstəmov, Vəfa Rüstəm, Garay Əsədov, Nişat Mehdiyev, Ülvi Quliyevin namizədliyinin ləğvi üçün məhkəməyə müraciət etmədiyinə görə DSK-nın qərarından şikayət İ.Hacıyeva Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 111 saylı müraciət üzrə Qərar 40/289
29.10.15
112/28.10.15 Saat 14.00 Namizəd Yusif Sultanov, Namizədliyinin DSK tərəfindən qeydə alınmaması barədə B.Əsgərov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 112 saylı müraciət üzrə Qərar 40/290
29.10.15
113/29.10.15 Saat 12.00 Namizəd Tərlan Şəfiyev, Digər namizəd Yevda Abramov və icra strukturlarından narazılıq S.Tağıyev Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 113 saylı müraciət üzrə Qərar 40/288
29.10.15
114/02.11.15 Saat 12.30 Namizəd Bəybala Əbil, Təşviqatının aparılmasına icra strukturları və polis tərəfindən maneə yaradılması barədə R.İbrahimov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 114 saylı müraciət üzrə Qərar 41/293
02.11.15
115/02.11.15 Saat 12.30 Müşahidəçilər Kamil Qəzvinli, Miryusif Məmmədov, Səsvermə günü bəzi məntəqələrdə bəzi şəxslərin bir neçə dəfə səs vermələri barədə R.Abbasov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 115 saylı müraciət üzrə Qərar 41/292
02.11.15
116/02.11.15 Saat 12.30 Namizəd Tərlan Şəfiyev, Səsvermə günü məntəqələrdə baş vermiş qanun pozuntuları barədə V.Kazımova Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 116 saylı müraciət üzrə Qərar 41/294
02.11.15
117/02.11.15 Saat 15.30 Namizəd Mehriban Zeynalova, Səsvermə günü məntəqələrdə qanun pozuntularının baş verməsi barədə Q.Orucov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 117 saylı müraciət üzrə Qərar 41/295
02.11.15
118/02.11.15 Saat 17.00 Namizəd Mustafa Hacılı, Adının bülletendən çıxarılmasına dsk-nın hərəkətsizliyindən şikayət İ.Şahbazov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvlərinin MSK-ya daxil olmuş 118, 119, 120, 121, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 143 saylı müraciətlər üzrə Qərar 42/303
05.11.15
119/02.11.15 Saat 17.30 Namizəd Arif Hacılı, DSK-nın onun adının bülletendən çıxarılmaması barədə qərarından şikayət T.Həsənov
120/02.11.15
Saat 17.30
Namizəd Gülağa Aslanlı, Adının bülletendən çıxarılmasına dsk-nın hərəkətsizliyindən şikayət İ.Hacıyeva
121/02.11.15 Saat 17.30 Namizəd İsa Qəmbər, DSK-nın onun adının bülletendən çıxarılmaması barədə qərarından şikayət B.Əsgərov
129/04.11.15 Saat 14.30 Namizəd Xasay Fərzulla, DSK-nın onun adının bülletendən çıxarılmaması barədə qərarından şikayət İ.Hacıyeva
130/04.11.15 Saat 15.30 Namizəd Misir Mahmudov, Adının bülletendən çıxarılmamasının digər namizədlərin hüquqlarını pozması barədə B.Əsgərov
131/04.11.15 Saat 15.30 Namizəd Zakir Məmmədzadə, Adının bülletendən çıxarılmamasının digər namizədlərin hüquqlarını pozması barədə S.Tağıyev
132/04.11.15 Saat 15.30 Namizəd Mustafa Hacılı, Adının bülletendən çıxarılmamasının digər namizədlərin hüquqlarını pozması barədə R.İbrahimov
133/04.11.15 Saat 15.30 Namizəd Səxavət Soltanlı, DSK üzrə nəticələrin ləğv edilməsi barədə R.Abbasov
134/04.11.15 Saat 15.30 Namizəd Razim Əmiraslanov, Adının bülletendən çıxarılmamasının digər namizədlərin hüquqlarını pozması barədə V.Kazımova
135/04.11.15 Saat 15.30 Namizəd İsa Qəmbər, DSK üzrə nəticələrin ləğv edilməsi barədə Q.Orucov
136/04.11.15 Saat 15.30 Namizəd Elman Fəttah, Adının bülletendən çıxarılmamasının digər namizədlərin hüquqlarını pozması barədə İ.Şahbazov
137/04.11.15 Saat 15.30 Namizəd Arif Hacılı, Adının bülletendən çıxarılmamasının digər namizədlərin hüquqlarını pozması barədə T.Həsənov
138/04.11.15 Saat 15.30 Namizəd Dilşad Nağıyeva, Adının bülletendən çıxarılmamasının digər namizədlərin hüquqlarını pozması barədə İ.Hacıyeva
139/04.11.15 Saat 15.30 Namizəd Niyaz Nəsirov, Adının bülletendən çıxarılmamasının digər namizədlərin hüquqlarını pozması barədə B.Əsgərov
143/05.11.15 Saat 14.00 Namizəd Valeh Əliyev, DSK-nın onun adının bülletendən çıxarılmaması barədə qərarından şikayət V.Kazımova
122/03.11.15 Saat 16.03 Namizəd Davud Qurbanov, Adının bülletendən çıxarılmasına dsk-nın hərəkətsizliyindən şikayət S.Tağıyev Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 122 saylı müraciət üzrə Qərar 42/299
05.11.15
123/03.11.15 Saat 16.30 Namizəd İqbal Ağa-zadə, 17, 18 və 26 saylı seçki məntəqələri üzrə səsvermənin nəticələrinin ləğv edilməsi barədə R.İbrahimov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 123 saylı müraciət üzrə Qərar 42/300
05.11.15
124/03.11.15 Saat 16.30 Namizəd Məhəmməd Bayramov, Seçki günü məntəqələrdə qanun pozuntularına yol verilməsi barədə R.Abbasov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 124 saylı müraciət üzrə Qərar 42/297
05.11.15
125/03.11.15 Saat 16.30 Yarbala Məmmədov, Əhəd Əhmədov, Namizəd Tahir Süleymanovun lehinə ciddi şəkildə saxtakarlıqlar edilməsi barədə V.Kazımova Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 125 saylı müraciət üzrə Qərar 42/301
05.11.15
126/03.11.15 Saat 16.30 Namizəd Vidadi İsgəndərov, DSK üzrə səsvermənin nəticələrinin ləğv edilməsi barədə Q.Orucov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 126 saylı müraciət üzrə Qərar 42/302
05.11.15
127/04.11.15 Saat 14.30 Namizəd Yusif Əliyev, Səsvermənin nəticələrinin saxtalaşdırılması barədə İ.Şahbazov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 127 saylı müraciət üzrə Qərar 42/298
05.11.15
128/04.11.15 Saat 14.30 Namizəd Zaur Hacıyev, Bütün məntəqələr üzrə səsvermənin nəticələrinin saxtalaşdırılması barədə T.Həsənov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 128 saylı müraciət üzrə Qərar 43/308
06.11.15
140/05.11.15 Saat 14.00 Namizəd Akif Nağı, DSK üzrə nəticələrin ləğv edilməsi barədə S.Tağıyev Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 140 saylı müraciət üzrə Qərar 43/305
06.11.15
141/05.11.15 Saat 14.00 Namizəd Zahir İsayev, Seçkilərin nəticələrinin saxtalaşdırılması barədə R.İbrahimov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 141 saylı müraciət üzrə Qərar 43/306
06.11.15
142/05.11.15 Saat 14.00 Namizəd Elza Qasımova, Məntəqələr üzrə kütləvi qanun pozuntularına yol verilməsi barədə R.Abbasov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 142 və 145 saylı müraciətlər üzrə Qərar 43/304
06.11.15
145/06.11.15 Saat 12.30 Namizəd Elza Qasımova, Məntəqələr üzrə kütləvi qanun pozuntularına yol verilməsi barədə İ.Şahbazov
144/06.11.15 Saat 12.30 Namizəd Xasay Fərzulla, DSK-nın yekun protokolunun ləğv edilməsi barədə Q.Orucov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 144 və 146 saylı müraciətlər üzrə Qərar 43/307
06.11.15
146/06.11.15 Saat 12.30 Namizəd Namiq Hacılı, Adının bülletendən çıxarılmamasının digər namizədlərin hüquqlarını pozması barədə T.Həsənov
147/07.11.15 Saat 17.40 Namizəd İqbal Ağa-zadə, 17, 18 və 26 saylı seçki məntəqələri üzrə səsvermənin nəticələrinin ləğv edilməsi barədə İ.Hacıyeva Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 147, 149, 150 və 153 saylı müraciətlər üzrə Qərar 44/310
10.11.15
149/08.11.15 Saat 16.20 DSK-nın üzvü Sona Hüseynova, 5, 10 və 11 saylı məntəqələr üzrə səsvermənin nəticələrinin ləğvi barədə DSK-da iclas keçirilməməsi barədə S.Tağıyev
150/08.11.15 Saat 16.20 Səlahiyyətli nümayəndə Ənvər Ağazadə, DSK-nın səslərin yenidən hesablanmaması barədə 6 noyabr 2015-ci il tarixli qərarından şikayət R.İbrahimov
153/09.11.15 Saat 17.30 Səlahiyyətli nümayəndə Ənvər Ağazadə, DSK tərəfindən nəticəsi ləğv edilmiş 3 məntəqənin nəticələrinin bərpa edilməsi barədə Q.Orucov
148/08.11.15 Saat 16.20 Namizəd Pənah Hüseyn, DSK-nın 7 noyabr 2015-ci il tarixli 25/88 saylı qərarının, seçkinin nəticələrinə dair yekun protokolunun və digər müvafiq qərarlarının ləğv edilməsi barədə B.Əsgərov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 148 saylı müraciət üzrə Qərar 45/312
11.11.15
156/10.11.15 Saat 14.30 Namizəd Davud Qurbanov, Adının bülletendən çıxarılmamasının digər namizədlərin hüquqlarını pozması barədə İ.Hacıyeva Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 156, 158, 160, 163, 164 və 165 saylı müraciətlər üzrə Qərar 46/316
12.11.15
158/10.11.15 Saat 14.30 Namizəd Nurəddin Rüstəmov, Adının bülletendən çıxarılmamasının digər namizədlərin hüquqlarını pozması barədə S.Tağıyev
160/10.11.15 Saat 14.30 Namizəd Mirzağa Axund, Adının bülletendən çıxarılmamasının digər namizədlərin hüquqlarını pozması barədə R.Abbasov
163/10.11.15 Saat 14.30 Namizəd Saday Fərəcov, Adının bülletendən çıxarılmamasının digər namizədlərin hüquqlarını pozması barədə İ.Şahbazov
164/10.11.15 Saat 14.30 Namizəd Yusif Namazoğlu, Adının bülletendən çıxarılmamasının digər namizədlərin hüquqlarını pozması barədə T.Həsənov
165/10.11.15 Saat 14.30 Namizəd Valeh Əliyev, Adının bülletendən çıxarılmamasının digər namizədlərin hüquqlarını pozması barədə İ.Hacıyeva
159/10.11.15 Saat 14.30 Namizəd Eldar Əliyev, Seçkilərin nəticələrinin ləğv edilməsi və yeni seçkilərin keçirilməsi barədə R.İbrahimov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 159 və 161 saylı müraciətlər üzrə Qərar 46/318
12.11.15
161/10.11.15 Saat 14.30 Müşahidəçi Təranə Quliyeva, 9 saylı məntəqədə ona müşahidə aparmağa imkan verilməməsi barədə V.Kazımova
151/09.11.15 Saat 14.10 Namizəd Hafiz Babalı, DSK-nın səsvermənin nəticələri barədə yekunlarının ləğv edilməsi barədə R.Abbasov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 151 saylı müraciət üzrə Qərar 46/317
12.11.15
152/09.11.15 Saat 15.00 Namizəd Rəşid Mənsurov, DSK-nın qərarının ləğv edilməsi və ümumilikdə nəticələrin ləğv edilməsi barədə V.Kazımova Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 152 saylı müraciət üzrə Qərar 46/319
12.11.15
167/10.11.15 Saat 17.00 Namizəd İlhamiyyə Rzayeva, DSK-nın səsvermənin nəticələri barədə protokolunun ləğv edilməsi barədə S.Tağıyev Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 167 saylı müraciət üzrə Qərar 46/314
12.11.15
169/11.11.15 Saat 14.00 Namizədlər Vəfa Rüstəm, Ramil Rüstəmov, Əli Əliyev, Nişat Mehdiyev, Garay Əsədov, DSK-nın səsvermənin nəticələri barədə protokolunun ləğv edilməsi barədə R.Abbasov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 169 saylı müraciət üzrə Qərar 46/315
12.11.15
154/10.11.15 Saat 14.30 Namizəd Vurğun Əyyub, Məntəqələrdə baş vermiş qanun pozuntuları barədə İ.Şahbazov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 154 saylı müraciət üzrə Qərar 47/321
13.11.15
155/10.11.15 Saat 14.30 Namizəd İltizam Əkbərli, DSK-nın yekun protokolunun ləğv edilməsi barədə T.Həsənov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 155 saylı müraciət üzrə Qərar 47/326
13.11.15
157/10.11.15 Saat 14.30 Namizəd Məzahir Şahvələdov, DSK-nın yekun protokolundan şikayət B.Əsgərov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 157 və 176 saylı müraciətlər üzrə Qərar 47/325
13.11.15
176/12.11.15 Saat 17.30 Namizəd Məzahir Şahvələdov, Şikayətinə yenidən baxılsın və DSK üzrə nəticələr ləğv edilsin S.Tağıyev
162/10.11.15 Saat 14.30 Səlahiyyətli nümayəndə Nurəddin Rüstəmov, DSK üzrə nəticələrin ləğv edilməsi barədə Q.Orucov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 162 saylı müraciət üzrə Qərar 47/323
13.11.15
166/10.11.15 Saat 17.00 Namizəd Ruslan İzzətli, DSK-nın səsvermənin nəticələri barədə protokolunun ləğv edilməsi barədə B.Əsgərov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 166 saylı müraciət üzrə Qərar 47/324
13.11.15
168/10.11.15 Saat 17.00 Namizəd Şəhriyar Məcidzadə, DSK-nın səsvermənin nəticələri barədə protokolunun ləğv edilməsi barədə R.İbrahimov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 168 saylı müraciət üzrə Qərar 47/322
13.11.15
170/11.11.15 Saat 14.00 Namizəd Qubadəli Rzayev, DSK-nın hərəkətsizliyi barədə V.Kazımova Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 170 saylı müraciət üzrə Qərar 48/332
14.11.15
171/11.11.15 Saat 14.00 Namizəd İlhamiyyə Rzayeva, DSK-nın 6 noyabr 2015-ci il tarixli 23/67 saylı qərarının ləğv edilməsi barədə Q.Orucov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 171 saylı müraciət üzrə Qərar 48/331
14.11.15
172/11.11.15 Saat 17.30 Namizədlər Əli Əliyev, Ramil Rüstəmov və digərləri, DSK-nın səsvermənin nəticələri barədə protokolunun ləğv edilməsi barədə İ.Şahbazov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 172 saylı müraciət üzrə Qərar 48/329
14.11.15
173/12.11.15 Saat 15.00 Namizəd Elza Qasımova, DSK-nın 31/95 saylı, 9 noyabr 2015-ci il tarixli qərarından şikayət T.Həsənov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 173 saylı müraciət üzrə Qərar 48/334
14.11.15
174/12.11.15 Saat 15.00 Namizəd Yaqub Babalı, DSK üzrə nəticələrin ləğv edilməsi barədə İ.Hacıyeva Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 174 saylı müraciət üzrə Qərar 48/330
14.11.15
175/12.11.15 Saat 15.00 Namizəd Mikayıl Talıbov, DSK-nın səsvermənin nəticələri barədə protokolunun ləğv edilməsi barədə B.Əsgərov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 175 saylı müraciət üzrə Qərar 48/333
14.11.15
178/13.11.15 Saat 12.00 Namizəd Ramil Süleymanov, DSK üzrə nəticələrin ləğv edilməsi barədə R.Abbasov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 178 saylı müraciət üzrə Qərar 48/328 14.11.15
177/13.11.2015 Saat 11.00 Namizəd Ramin Hüseynov, DSK-nın 24/56 saylı 7 noyabr 2015-ci il tarixli qərarından şikayət R.İbrahimov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 177 saylı müraciət üzrə Qərar 49/335
16.11.15
179/13.11.2015 Saat 12.00 Namizəd Ülkər Musazadə, Bir sıra məntəqələr üzrə səsvermənin nəticələrinin ləğv edilməsi barədə V.Kazımova Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 179 saylı müraciət üzrə Qərar 49/337
16.11.15
180/13.11.2015 Saat 12.00 Namizəd Üzeyir Cəfərov, Bir sıra məntəqələr üzrə səsvermənin nəticələrinin ləğv edilməsi barədə Q.Orucov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 180 saylı müraciət üzrə Qərar 49/336
16.11.15
182/14.11.2015 Saat 15.30 Namizəd Əbil Bəybala, DSK-nın 29/78 saylı 12 noyabr 2015-ci il tarixli qərarından şikayət T.Həsənov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 182 saylı müraciət üzrə Qərar 49/338
16.11.15
181/14.11.15 Saat 11.00 Namizəd Azər Qasımlı, DSK-nın 23/60 saylı 7 noyabr 2015-ci il tarixli qərarından şikayət İ.Şahbazov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 181 saylı müraciət üzrə Qərar 50/341
17.11.15
183/14.11.15 Saat 17.00 Səlahiyyətli nümayəndə Mütəllim Rəhimov, DSK üzrə nəticələrin ləğv edilməsi barədə İ.Hacıyeva Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 183 saylı müraciət üzrə Qərar 50/340
17.11.15
184/14.11.15 Saat 17.00 Namizəd Tural Abbaslı, DSK-nın 7 noyabr 2015-ci il tarixli 25/74 saylı qərarından şikayət B.Əsgərov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 184 saylı müraciət üzrə Qərar 50/343
17.11.15
185/15.11.15 Saat 17.00 Namizədlər İlqar Vəliyev və Qalib Qarayev, DSK üzrə nəticələrin etibarsız hesab edilməsi barədə S.Tağıyev Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 185 saylı müraciət üzrə Qərar 50/342
17.11.15
186/17.11.15 Saat 12.00 Namizədlər Daşqın Nuriyev və digərləri, DSK-nın 26/85 saylı qərarından şikayət R.İbrahimov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 186 saylı müraciət üzrə Qərar 51/344
18.11.15
187/20.11.15 Saat 15.00 Səlahiyyətli nümayəndə Əbil Bəybala, DSK-nın 33/98 saylı 16 noyabr 2015-ci il tarixli qərarının ləğvi R.Abbasov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 187 saylı müraciət üzrə Qərar 52/348
23.11.15
188/23.11.15 Saat 12.30 Namizəd Gülarə Həmidova, Dairənin nəticələrinin araşdırılması barədə V.Kazımova Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 188 saylı müraciət üzrə Qərar 52/349
23.11.15