.: Nəşrlər, bülletenlər

.: Saytda axtar

.: E-mail
 1. Qərar 1/1 - 2019-cu il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində 30 dekabr 2019-cu il tarixli 47 saylı müraciətə baxılmasına dair

 2. Qərar 1/2 - 2019-cu il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində 30 dekabr 2019-cu il tarixli 50 saylı müraciətə baxılmasına dair

 3. Qərar 1/3 - 2019-cu il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində 30 dekabr 2019-cu il tarixli 49 saylı müraciətə baxılmasına dair

 4. Qərar 1/4 - 2019-cu il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində 30 dekabr 2019-cu il tarixli 52 saylı müraciətə baxılmasına dair

 5. Qərar 1/5 - 2019-cu il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində 30 dekabr 2019-cu il tarixli 51 saylı müraciətə baxılmasına dair

 6. Qərar 1/6 - 2019-cu il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində 30 dekabr 2019-cu il tarixli 48 saylı müraciətə baxılmasına dair

 7. Qərar 1/7 - Bəzi dairə seçki komissiyalarının tərkibində dəyişiklik edilməsi barədə

 8. Qərar 2/8 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 28 dekabr 2019-cu il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə

 9. Qərar 2/9 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə seçki bülletenlərinin mətni, forması, sayı və hazırlanma qaydasına dair

 10. Qərar 2/10 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Vahid Azərbaycan Partiyasının səlahiyyətli nümayəndəsinin qeydə alınması haqqında

 11. Qərar 2/11 - Bəzi dairə seçki komissiyalarının tərkibində dəyişiklik edilməsi barədə

 12. Qərar 3/12 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 29 dekabr 2019-cu il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə
 13. Qərar 3/13 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 2 yanvar 2020-ci il tarixli 03 saylı müraciətə baxılması barədə
 14. Qərar 3/14 - 2019-cu il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində 4 yanvar 2020-ci il tarixli 59 saylı müraciətə baxılmasına dair
 15. Qərar 3/15 - 2019-cu il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində 4 yanvar 2020-ci il tarixli 63 saylı müraciətə baxılmasına dair
 16. Qərar 3/16 - 2019-cu il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində 2 yanvar 2020-ci il tarixli 54 saylı müraciətə baxılmasına dair
 17. Qərar 3/17 - 2019-cu il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində 2 yanvar 2020-ci il tarixli 53 saylı müraciətə baxılmasına dair
 18. Qərar 3/18 - 2019-cu il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində 4 yanvar 2020-ci il tarixli 62 saylı müraciətə baxılmasına dair
 19. Qərar 3/19 - 2019-cu il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində 4 yanvar 2020-ci il tarixli 61 saylı müraciətə baxılmasına dair
 20. Qərar 3/20 - 2019-cu il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində 4 yanvar 2020-ci il tarixli 60 saylı müraciətə baxılmasına dair
 21. Qərar 4/21 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 31 dekabr 2019-cu il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə

 22. Qərar 4/22 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə 3 yanvar 2020-ci il tarixli 4 saylı müraciətə baxılmasına dair

 23. Qərar 4/23 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə 3 yanvar 2020-ci il tarixli 5 saylı müraciətə baxılmasına dair

 24. Qərar 4/24 - 2019-cu il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində 6 yanvar 2020-ci il tarixli 65 saylı müraciətə baxılmasına dair

 25. Qərar 4/25 - 2019-cu il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində 3 yanvar 2020-ci il tarixli 55 saylı müraciətə baxılmasına dair

 26. Qərar 4/26 - 2019-cu il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində 5 yanvar 2020-ci il tarixli 64 saylı müraciətə baxılmasına dair

 27. Qərar 5/27 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 2 yanvar və 4 yanvar 2020-ci il tarixli iclas protokollarının təsdiq edilməsi barədə
 28. Qərar 5/28 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 4 yanvar 2020-ci il tarixli 7 saylı müraciətə baxılması barədə
 29. Qərar 5/29 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə 4 yanvar 2020-ci il tarixli 6 saylı müraciətə baxılmasına dair
 30. Qərar 5/30 - 2019-cu il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində 4 yanvar 2020-ci il tarixli 56 saylı müraciətə baxılmasına dair
 31. Qərar 5/31 - 2019-cu il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində 7 yanvar 2020-ci il tarixli 68 saylı müraciətə baxılmasına dair
 32. Qərar 5/32 - 2019-cu il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində 4 yanvar 2020-ci il tarixli 58 saylı müraciətə baxılmasına dair
 33. Qərar 5/33 - 2019-cu il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində 6 yanvar 2020-ci il tarixli 67 saylı müraciətə baxılmasına dair
 34. Qərar 5/34 - 2019-cu il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində 4 yanvar 2020-ci il tarixli 57 saylı müraciətə baxılmasına dair
 35. Qərar 6/35 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 5 yanvar 2020-ci il tarixli 8 saylı müraciətə baxılması barədə

 36. Qərar 6/36 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə 6 yanvar 2020-ci il tarixli 9 saylı müraciətə baxılmasına dair

 37. Qərar 6/37 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 6 yanvar 2020-ci il tarixli 10 saylı müraciətə baxılması barədə

 38. Qərar 6/38 - 2019-cu il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində 8 yanvar 2020-ci il tarixli 69 saylı müraciətə baxılmasına dair

 39. Qərar 6/39 - 2019-cu il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində 6 yanvar 2020-ci il tarixli 66 saylı müraciətə baxılmasına dair

 40. Qərar 6/40 - Bəzi dairə seçki komissiyalarının tərkibində dəyişiklik edilməsi barədə

 41. Qərar 7/41 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 5 yanvar 2020-ci il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə
 42. Qərar 7/42 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 3 yanvar 2020-ci il tarixli 4 saylı müraciətə baxılması barədə
 43. Qərar 7/43 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə 3 yanvar 2020-ci il tarixli 5 saylı müraciətə baxılmasına dair
 44. Qərar 7/44 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 6 yanvar 2020-ci il tarixli 11 saylı müraciətə baxılması barədə
 45. Qərar 7/45 - 2019-cu il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində 9 yanvar 2020-ci il tarixli 70 saylı müraciətə baxılmasına dair
 46. Qərar 7/46 - Bəzi dairə seçki komissiyalarının tərkibində dəyişiklik edilməsi barədə
 47. Qərar 8/47 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 8 yanvar 2020-ci il tarixli 12 saylı müraciətə baxılması barədə
 48. Qərar 8/48 - 2019-cu il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində 10 yanvar 2020-ci il tarixli 78 saylı müraciətə baxılmasına dair
 49. Qərar 8/49 - 2019-cu il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində 10 yanvar 2020-ci il tarixli 73 saylı müraciətə baxılmasına dair
 50. Qərar 8/50 - 2019-cu il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində 10 yanvar 2020-ci il tarixli 77 saylı müraciətə baxılmasına dair
 51. Qərar 8/51 - 2019-cu il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində 10 yanvar 2020-ci il tarixli 75 saylı müraciətə baxılmasına dair
 52. Qərar 8/52 - 2019-cu il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində 10 yanvar 2020-ci il tarixli 76 saylı müraciətə baxılmasına dair
 53. Qərar 8/53 - 2019-cu il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində 10 yanvar 2020-ci il tarixli 72 saylı müraciətə baxılmasına dair
 54. Qərar 8/54 - 2019-cu il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində 9 yanvar 2020-ci il tarixli 71 saylı müraciətə baxılmasına dair
 55. Qərar 8/55 - 2019-cu il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində 10 yanvar 2020-ci il tarixli 74 saylı müraciətə baxılmasına dair
 56. Qərar 8/56 - 2019-cu il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərinin ümumi yekunlarına dair
 57. Qərar 9/57 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 6 yanvar 2020-ci il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə
 58. Qərar 9/58 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Yeni Azərbaycan Partiyasının məşvərətçi səs hüquqlu üzvünün təsdiq edilməsi barədə
 59. Qərar 9/59 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Vəhdət Partiyasının səlahiyyətli nümayəndəsinin qeydiyyatının ləğv edilməsi haqqında
 60. Qərar 9/60 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 9 yanvar 2020-ci il tarixli 13 saylı müraciətə baxılması barədə
 61. Qərar 9/61 - Bəzi dairə seçki komissiyalarının tərkibində dəyişiklik edilməsi barədə
 62. Qərar 10/62 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 7 yanvar və 8 yanvar 2020-ci il tarixli iclas protokollarının təsdiq edilməsi barədə
 63. Qərar 10/63 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Azərbaycan Ümid Partiyasının səlahiyyətli nümayəndələrinin qeydə alınması haqqında
 64. Qərar 10/64 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 13 yanvar 2020-ci il tarixli 16 saylı müraciətə baxılması barədə
 65. Qərar 10/65 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 14 yanvar 2020-ci il tarixli 17 saylı müraciətə baxılması barədə

 66. Qərar 10/66 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 13 yanvar 2020-ci il tarixli 15 saylı müraciətə baxılması barədə
 67. Qərar 10/67 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 13 yanvar 2020-ci il tarixli 14 saylı müraciətə baxılması barədə
 68. Qərar 10/68 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 14 yanvar 2020-ci il tarixli 335 saylı müraciətə baxılması barədə
 69. Qərar 10/69 - 8 saylı Binəqədi birinci seçki dairəsi dairə seçki komissiyasının tərkibində dəyişiklik edilməsi barədə
 70. Qərar 11/70 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 9 yanvar 2020-ci il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə
 71. Qərar 11/71 - Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən Mətbuat qrupunun tərkibində dəyişiklik edilməsi barədə
 72. Qərar 11/72 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 15 yanvar 2020-ci il tarixli 18 saylı müraciətə baxılması barədə
 73. Qərar 11/73 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 15 yanvar 2020-ci il tarixli 21 saylı müraciətə baxılması barədə
 74. Qərar 11/74 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 16 yanvar 2020-ci il tarixli 22 saylı müraciətə baxılması barədə
 75. Qərar 11/75 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 16 yanvar 2020-ci il tarixli 23 saylı müraciətə baxılması barədə
 76. Qərar 11/76 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 15 yanvar 2020-ci il tarixli 20 saylı müraciətə baxılması barədə
 77. Qərar 11/77 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 15 yanvar 2020-ci il tarixli 19 saylı müraciətə baxılması barədə
 78. Qərar 12/78 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 11 yanvar 2020-ci il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə

 79. Qərar 12/79 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Vahid Azərbaycan Partiyasının səlahiyyətli nümayəndələrinin qeydə alınması haqqında

 80. Qərar 12/80 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 17 yanvar 2020-ci il tarixli 26 saylı müraciətə baxılması barədə

 81. Qərar 12/81 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 17 yanvar 2020-ci il tarixli 25 saylı müraciətə baxılması barədə

 82. Qərar 12/82 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 17 yanvar 2020-ci il tarixli 27 saylı müraciətə baxılması barədə

 83. Qərar 12/83 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 18 yanvar 2020-ci il tarixli 30 saylı müraciətə baxılması barədə

 84. Qərar 12/84 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 18 yanvar 2020-ci il tarixli 31 saylı müraciətə baxılması barədə

 85. Qərar 12/85 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 17 yanvar 2020-ci il tarixli 24 saylı müraciətə baxılması barədə

 86. Qərar 12/86 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 18 yanvar 2020-ci il tarixli 28 saylı müraciətə baxılması barədə

 87. Qərar 12/87 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 18 yanvar 2020-ci il tarixli 29 saylı müraciətə baxılması barədə

 88. Qərar 12/88 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 18 yanvar 2020-ci il tarixli 32 saylı müraciətə baxılması barədə

 89. Qərar 12/89 - 96 saylı Goranboy – Naftalan seçki dairəsi dairə seçki komissiyasının tərkibində dəyişiklik edilməsi barədə

 90. Qərar 13/90 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 12 yanvar 2020-ci il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə
 91. Qərar 13/91 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 20 yanvar 2020-ci il tarixli 34 saylı müraciətə baxılması barədə

 92. Qərar 13/92 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 19 yanvar 2020-ci il tarixli 33 saylı müraciətə baxılması barədə
 93. Qərar 13/93 - Bəzi dairə seçki komissiyalarının tərkibində dəyişiklik edilməsi barədə
 94. Qərar 14/94 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 15 yanvar 2020-ci il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə
 95. Qərar 14/95 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 21 yanvar 2020-ci il tarixli 35 saylı müraciətə baxılması barədə

 96. Qərar 14/96 - Bəzi dairə seçki komissiyalarının tərkibində dəyişiklik edilməsi barədə
 97. Qərar 15/97 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 17 yanvar 2020-ci il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə

 98. Qərar 15/98 - Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqasının 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə səsvermə günü ABŞ-ın "AJF&Associates, Inc." təşkilatı ilə birgə "exit-poll" keçirəcək qurum kimi qeydə alınması barədə

 99. Qərar 15/99 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 26 yanvar 2020-ci il tarixli 36 saylı müraciətə baxılması barədə

 100. Qərar 15/100 - Bəzi dairə seçki komissiyalarının tərkibində dəyişiklik edilməsi barədə

 101. Qərar 16/101 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 19 yanvar 2020-ci il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə
 102. Qərar 16/102 - "Rəy Monitorinq Mərkəzi" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə səsvermə günü "exit-poll" keçirəcək qurum kimi qeydə alınması barədə
 103. Qərar 16/103 - "İnsan Hüquqları XXI Əsr-Azərbaycan" Fondu 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə səsvermə günü Fransa Respublikasının "Opinion Way" Sosioloji Tədqiqatlar İnstitutu ilə birgə "exit-poll" keçirəcək qurum kimi qeydə alınması barədə
 104. Qərar 16/104 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Azərbaycan Ümid Partiyasının səlahiyyətli nümayəndələrinin qeydə alınması haqqında
 105. Qərar 16/105 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 27 yanvar 2020-ci il tarixli 37 saylı müraciətə baxılması barədə
 106. Qərar 17/106 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 21 yanvar 2020-ci il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə
 107. Qərar 17/107 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 28 yanvar 2020-ci il tarixli 38 saylı müraciətə baxılması barədə
 108. Qərar 17/108 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 28 yanvar 2020-ci il tarixli 39 saylı müraciətə baxılması barədə
 109. Qərar 18/109 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 30 yanvar 2020-ci il tarixli 46 saylı müraciətə baxılması barədə
 110. Qərar 18/110 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 28 yanvar 2020-ci il tarixli 38 saylı müraciətə baxılmasına dair
 111. Qərar 18/111 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 29 yanvar 2020-ci il tarixli 40 saylı müraciətə baxılması barədə
 112. Qərar 18/112 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 28 yanvar 2020-ci il tarixli 39 saylı müraciətə baxılması barədə
 113. Qərar 19/113 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 23 yanvar 2020-ci il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə
 114. Qərar 19/114 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Müasir Müsavat Partiyasının səlahiyyətli nümayəndəsinin qeydiyyatının ləğv edilməsi haqqında
 115. Qərar 19/115 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 30 yanvar 2020-ci il tarixli 42 saylı müraciətə baxılması barədə
 116. Qərar 19/116 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 30 yanvar 2020-ci il tarixli 41, 43, 44, 45, 47 və 48 saylı müraciətlərə baxılmasına dair
 117. Qərar 20/117 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 27 yanvar 2020-ci il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə

 118. Qərar 20/118 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə seçki məntəqələrində veb-kameraların quraşdırılması barədə
 119. Qərar 20/119 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Vahid Azərbaycan Partiyasının səlahiyyətli nümayəndələrinin qeydə alınması haqqında

 120. Qərar 20/120 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 4 fevral 2020-ci il tarixli 1413 saylı müraciətə baxılması barədə

 121. Qərar 20/121 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 3 fevral 2020-ci il tarixli 50 saylı müraciətə baxılması barədə

 122. Qərar 20/122 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 5 fevral 2020-ci il tarixli 1419 saylı müraciətə baxılması barədə

 123. Qərar 20/123 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 3 fevral 2020-ci il tarixli 51, 52 və 53 saylı müraciətlərə baxılması barədə

 124. Qərar 20/124 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 3 fevral 2020-ci il tarixli 49 saylı müraciətə baxılması barədə

 125. Qərar 21/125 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 29 yanvar və 30 yanvar 2020-ci il tarixli iclas protokollarının təsdiq edilməsi barədə
 126. Qərar 21/126 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Azərbaycan Ümid Partiyasının səlahiyyətli nümayəndələrinin qeydə alınması haqqında
 127. Qərar 21/127 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 7 fevral 2020-ci il tarixli 1522 saylı müraciətə baxılması barədə
 128. Qərar 21/128 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 5 fevral 2020-ci il tarixli 54 saylı müraciətə baxılması barədə
 129. Qərar 22/129 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə 10 fevral 2020-ci il tarixli 55 saylı müraciətə baxılmasına dair
 130. Qərar 23/130 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 31 yanvar və 1 fevral 2020-ci il tarixli iclas protokollarının təsdiq edilməsi barədə

 131. Qərar 23/131 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 11 fevral 2020-ci il tarixli 1652 saylı müraciətə baxılması barədə

 132. Qərar 23/132 - 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 86 və 87 saylı müraciətlərə baxılması barədə

 133. Qərar 23/133 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 11 fevral 2020-ci il tarixli 79 saylı, 12 fevral 2020-ci il tarixli 88 və 89 saylı müraciətlərə baxılması barədə

 134. Qərar 23/134 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə 12 fevral 2020-ci il tarixli 90 və 91 saylı müraciətlərə baxılması barədə

 135. Qərar 23/135 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 85 saylı müraciətə baxılması barədə

 136. Qərar 23/136 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 11 fevral 2020-ci il tarixli 59 saylı müraciətə baxılmasına dair

 137. Qərar 23/137 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 11 fevral 2020-ci il tarixli 60 saylı müraciətə baxılması barədə

 138. Qərar 23/138 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 11 fevral 2020-ci il tarixli 68 saylı müraciətə baxılmasına dair

 139. Qərar 23/139 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 11 fevral 2020-ci il tarixli 69 saylı müraciətə baxılması barədə

 140. Qərar 23/140 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 11 fevral 2020-ci il tarixli 77 saylı müraciətə baxılmasına dair

 141. Qərar 23/141- 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 11 fevral 2020-ci il tarixli 78 saylı müraciətə baxılması barədə

 142. Qərar 23/142 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 11 fevral 2020-ci il tarixli 61 saylı müraciətə baxılması barədə

 143. Qərar 23/143 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 11 fevral 2020-ci il tarixli 70 saylı müraciətə baxılması barədə

 144. Qərar 23/144 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 11 fevral 2020-ci il tarixli 82 saylı müraciətə baxılmasına dair

 145. Qərar 23/145 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 11 fevral 2020-ci il tarixli 73 saylı müraciətə baxılmasına dair

 146. Qərar 23/146 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 11 fevral 2020-ci il tarixli 64 saylı müraciətə baxılmasına dair

 147. Qərar 23/147 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 11 fevral 2020-ci il tarixli 56 saylı müraciətə baxılmasına dair

 148. Qərar 23/148 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 11 fevral 2020-ci il tarixli 83 saylı müraciətə baxılmasına dair

 149. Qərar 23/149 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan RespublikasınınMilli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 11 fevral 2020-ci il tarixli 65 saylı müraciətə baxılmasına dair

 150. Qərar 23/150 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 11 fevral 2020-ci il tarixli 74 saylı müraciətə baxılmasına dair

 151. Qərar 23/151 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 11 fevral 2020-ci il tarixli 58 saylı müraciətə baxılmasına dair

 152. Qərar 23/152 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 11 fevral 2020-ci il tarixli 67 saylı müraciətə baxılmasına dair

 153. Qərar 23/153 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 11 fevral 2020-ci il tarixli 76 saylı müraciətə baxılmasına dair

 154. Qərar 23/154 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 11 fevral 2020-ci il tarixli 62 saylı müraciətə baxılmasına dair

 155. Qərar 23/155 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 11 fevral 2020-ci il tarixli 71 saylı müraciətə baxılmasına dair

 156. Qərar 23/156 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 11 fevral 2020-ci il tarixli 80 saylı müraciətə baxılmasına dair

 157. Qərar 23/157 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 11 fevral 2020-ci il tarixli 84 saylı müraciətə baxılmasına dair

 158. Qərar 23/158 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 11 fevral 2020-ci il tarixli 57 saylı müraciətə baxılması barədə

 159. Qərar 23/159 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 11 fevral 2020-ci il tarixli 66 saylı müraciətə baxılması barədə

 160. Qərar 23/160 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 11 fevral 2020-ci il tarixli 75 saylı müraciətə baxılması barədə

 161. Qərar 23/161 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 11 fevral 2020-ci il tarixli 72 saylı müraciətə baxılmasına dair

 162. Qərar 23/162 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 11 fevral 2020-ci il tarixli 63 saylı müraciətə baxılmasına dair

 163. Qərar 23/163 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 11 fevral 2020-ci il tarixli 81 saylı müraciətə baxılmasına dair

 164. Qərar 24/164 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 150 saylı müraciətə baxılması barədə

 165. Qərar 24/165 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 105 saylı müraciətə baxılması barədə

 166. Qərar 24/166 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 96 saylı müraciətə baxılması barədə

 167. Qərar 24/167 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 141 saylı müraciətə baxılması barədə

 168. Qərar 24/168 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 123 saylı müraciətə baxılması barədə

 169. Qərar 24/169 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 114 saylı müraciətə baxılması barədə

 170. Qərar 24/170 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 132 saylı müraciətə baxılması barədə

 171. Qərar 24/171 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 13 fevral 2020-ci il tarixli 159 saylı müraciətə baxılması barədə

 172. Qərar 24/172 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 95 saylı müraciətə baxılmasına dair

 173. Qərar 24/173 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 104 saylı müraciətə baxılmasına dair

 174. Qərar 24/174 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 113 saylı müraciətə baxılmasına dair

 175. Qərar 24/175 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 122 saylı müraciətə baxılmasına dair

 176. Qərar 24/176 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 131 saylı müraciətə baxılmasına dair

 177. Qərar 24/177 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 140 saylı müraciətə baxılmasına dair

 178. Qərar 24/178 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 149 saylı müraciətə baxılmasına dair

 179. Qərar 24/179 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 13 fevral 2020-ci il tarixli 158 saylı müraciətə baxılmasına dair

 180. Qərar 24/180 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 97 saylı müraciətə baxılması barədə

 181. Qərar 24/181 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 106 saylı müraciətə baxılması barədə

 182. Qərar 24/182 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 115 saylı müraciətə baxılması barədə

 183. Qərar 24/183 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 124 saylı müraciətə baxılması barədə

 184. Qərar 24/184 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 133 saylı müraciətə baxılması barədə

 185. Qərar 24/185 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 142 saylı müraciətə baxılması barədə

 186. Qərar 24/186 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 13 fevral 2020-ci il tarixli 160 saylı müraciətə baxılması barədə

 187. Qərar 24/187 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 13 fevral 2020-ci il tarixli 151 saylı müraciətə baxılması barədə

 188. Qərar 24/188 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 109 saylı müraciətə baxılmasına dair

 189. Qərar 24/189 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 118 saylı müraciətə baxılmasına dair

 190. Qərar 24/190 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 100 saylı müraciətə baxılmasına dair

 191. Qərar 24/191 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 136 saylı müraciətə baxılmasına dair

 192. Qərar 24/192 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 145 saylı müraciətə baxılmasına dair

 193. Qərar 24/193 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 127 saylı müraciətə baxılmasına dair

 194. Qərar 24/194 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 13 fevral 2020-ci il tarixli 163 saylı müraciətə baxılmasına dair

 195. Qərar 24/195 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 13 fevral 2020-ci il tarixli 154 saylı müraciətə baxılmasına dair

 196. Qərar 24/196 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 101 saylı müraciətə baxılmasına dair

 197. Qərar 24/197 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 146 saylı müraciətə baxılmasına dair

 198. Qərar 24/198 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 128 saylı müraciətə baxılmasına dair

 199. Qərar 24/199 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 110 saylı müraciətə baxılmasına dair

 200. Qərar 24/200 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 119 saylı müraciətə baxılmasına dair

 201. Qərar 24/201 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 13 fevral 2020-ci il tarixli 155 saylı müraciətə baxılması barədə

 202. Qərar 24/202 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan RespublikasınınMilli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 92 saylı müraciətə baxılmasına dair

 203. Qərar 24/203 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 137 saylı və 13 fevral 2020-ci il tarixli 164 saylı müraciətlərə baxılması barədə

 204. Qərar 24/204 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 94 saylı müraciətə baxılmasına dair

 205. Qərar 24/205 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 103 saylı müraciətə baxılmasına dair

 206. Qərar 24/206 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 112 saylı müraciətə baxılmasına dair

 207. Qərar 24/207 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 121 saylı müraciətə baxılmasına dair

 208. Qərar 24/208 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 130 saylı müraciətə baxılmasına dair

 209. Qərar 24/209 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 139 saylı müraciətə baxılmasına dair

 210. Qərar 24/210 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 148 saylı müraciətə baxılmasına dair

 211. Qərar 24/211 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 13 fevral 2020-ci il tarixli 157 saylı müraciətə baxılmasına dair

 212. Qərar 24/212 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 98 saylı müraciətə baxılmasına dair

 213. Qərar 24/213 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 107 saylı müraciətə baxılmasına dair

 214. Qərar 24/214 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 116 saylı müraciətə baxılmasına dair

 215. Qərar 24/215 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 125 saylı müraciətə baxılmasına dair

 216. Qərar 24/216 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 134 saylı müraciətə baxılmasına dair

 217. Qərar 24/217 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 143 saylı müraciətə baxılmasına dair

 218. Qərar 24/218 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 13 fevral 2020-ci il tarixli 152 saylı müraciətə baxılmasına dair

 219. Qərar 24/219 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 13 fevral 2020-ci il tarixli 161 saylı müraciətə baxılmasına dair

 220. Qərar 24/220 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 13 fevral 2020-ci il tarixli 156 saylı müraciətə baxılmasına dair

 221. Qərar 24/221 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 93 saylı müraciətə baxılmasına dair

 222. Qərar 24/222 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 102 saylı müraciətə baxılmasına dair

 223. Qərar 24/223 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 111 saylı müraciətə baxılmasına dair

 224. Qərar 24/224 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 120 saylı müraciətə baxılmasına dair

 225. Qərar 24/225 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 129 saylı müraciətə baxılmasına dair

 226. Qərar 24/226 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 138 saylı müraciətə baxılmasına dair

 227. Qərar 24/227 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 147 saylı müraciətə baxılmasına dair

 228. Qərar 24/228 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 99 saylı müraciətə baxılmasına dair

 229. Qərar 24/229 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 108 saylı müraciətə baxılmasına dair

 230. Qərar 24/230 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 117 saylı müraciətə baxılmasına dair

 231. Qərar 24/231 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 126 saylı müraciətə baxılmasına dair

 232. Qərar 24/232 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 135 saylı müraciətə baxılmasına dair

 233. Qərar 24/233 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 fevral 2020-ci il tarixli 144 saylı müraciətə baxılmasına dair

 234. Qərar 24/234 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 13 fevral 2020-ci il tarixli 153 saylı müraciətə baxılmasına dair

 235. Qərar 24/235 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 13 fevral 2020-ci il tarixli 162 saylı müraciətə baxılmasına dair

 236. Qərar 25/236 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 5 fevral və 7 fevral 2020-ci il tarixli iclas protokollarının təsdiq edilməsi barədə

 237. Qərar 25/237 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 14 fevral 2020-ci il tarixli 176 saylı müraciətə baxılmasına dair

 238. Qərar 25/238 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 14 fevral 2020-ci il tarixli 177 saylı müraciətə baxılması barədə

 239. Qərar 25/239 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 14 fevral 2020-ci il tarixli 185 saylı müraciətə baxılmasına dair

 240. Qərar 25/240 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 14 fevral 2020-ci il tarixli 186 saylı müraciətə baxılması barədə

 241. Qərar 25/241 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 15 fevral 2020-ci il tarixli 212 saylı müraciətə baxılmasına dair

 242. Qərar 25/242 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 15 fevral 2020-ci il tarixli 222 saylı müraciətə baxılması barədə

 243. Qərar 25/243 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 15 fevral 2020-ci il tarixli 213 saylı müraciətə baxılması barədə

 244. Qərar 25/244 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 15 fevral 2020-ci il tarixli 203 saylı müraciətə baxılmasına dair

 245. Qərar 25/245 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 15 fevral 2020-ci il tarixli 195 saylı müraciətə baxılması barədə

 246. Qərar 25/246 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 14 fevral 2020-ci il tarixli 169 saylı müraciətə baxılması barədə

 247. Qərar 25/247 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 14 fevral 2020-ci il tarixli 178 saylı müraciətə baxılması barədə

 248. Qərar 25/248 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 15 fevral 2020-ci il tarixli 214 saylı müraciətə baxılması barədə

 249. Qərar 25/249 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 14 fevral 2020-ci il tarixli 187 saylı müraciətə baxılması barədə

 250. Qərar 25/250 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 15 fevral 2020-ci il tarixli 223 saylı müraciətə baxılması barədə

 251. Qərar 25/251 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 15 fevral 2020-ci il tarixli 205 saylı müraciətə baxılması barədə

 252. Qərar 25/252 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 15 fevral 2020-ci il tarixli 208 saylı müraciətə baxılmasına dair

 253. Qərar 25/253 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 14 fevral 2020-ci il tarixli 181 saylı müraciətə baxılması barədə

 254. Qərar 25/254 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 14 fevral 2020-ci il tarixli 190 saylı müraciətə baxılması barədə

 255. Qərar 25/255 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 14 fevral 2020-ci il tarixli 182 saylı müraciətə baxılması barədə

 256. Qərar 25/256 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 14 fevral 2020-ci il tarixli 191 saylı müraciətə baxılması barədə

 257. Qərar 25/257 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 14 fevral 2020-ci il tarixli 173 saylı müraciətə baxılması barədə

 258. Qərar 25/258 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 15 fevral 2020-ci il tarixli 218 saylı müraciətə baxılmasına dair

 259. Qərar 25/259 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 15 fevral 2020-ci il tarixli 209 saylı müraciətə baxılmasına dair

 260. Qərar 25/260 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 14 fevral 2020-ci il tarixli 166, 167, 168 və 172 saylı müraciətlərə baxılması barədə

 261. Qərar 25/261 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 14 fevral 2020-ci il tarixli 184 saylı müraciətə baxılmasına dair

 262. Qərar 25/262 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 15 fevral 2020-ci il tarixli 220 saylı müraciətə baxılmasına dair

 263. Qərar 25/263 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 15 fevral 2020-ci il tarixli 211 saylı müraciətə baxılmasına dair

 264. Qərar 25/264 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 14 fevral 2020-ci il tarixli 170 saylı müraciətə baxılmasına dair

 265. Qərar 25/265 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 14 fevral 2020-ci il tarixli 188 saylı müraciətlərə baxılması barədə

 266. Qərar 25/266 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 15 fevral 2020-ci il tarixli 215 saylı müraciətə baxılmasına dair

 267. Qərar 25/267 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 15 fevral 2020-ci il tarixli 224 saylı müraciətə baxılması barədə

 268. Qərar 25/268 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 15 fevral 2020-ci il tarixli 201 saylı müraciətə baxılmasına dair

 269. Qərar 25/269 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 14 fevral 2020-ci il tarixli 174 saylı müraciətə baxılmasına dair

 270. Qərar 25/270 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 14 fevral 2020-ci il tarixli 165 saylı müraciətə baxılmasına dair

 271. Qərar 25/271 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 15 fevral 2020-ci il tarixli 219 saylı müraciətə baxılmasına dair

 272. Qərar 25/272 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 14 fevral 2020-ci il tarixli 183 saylı müraciətə baxılmasına dair

 273. Qərar 25/273 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 15 fevral 2020-ci il tarixli 216 saylı müraciətə baxılmasına dair

 274. Qərar 25/274 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 15 fevral 2020-ci il tarixli 225 saylı müraciətə baxılması barədə

 275. Qərar 25/275 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 15 fevral 2020-ci il tarixli 207 saylı müraciətə baxılması barədə

 276. Qərar 25/276 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 14 fevral 2020-ci il tarixli 171 saylı müraciətə baxılması barədə

 277. Qərar 25/277 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 14 fevral 2020-ci il tarixli 189 saylı müraciətə baxılması barədə

 278. Qərar 25/278 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 14 fevral 2020-ci il tarixli 180 saylı müraciətə baxılması barədə

 279. Qərar 26/279 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 15 fevral 2020-ci il tarixli 194 saylı müraciətə baxılması barədə

 280. Qərar 26/280 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 15 fevral 2020-ci il tarixli 204 saylı müraciətə baxılması barədə

 281. Qərar 26/281 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 16 fevral 2020-ci il tarixli 230 saylı müraciətə baxılmasına dair

 282. Qərar 26/282 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 16 fevral 2020-ci il tarixli 231 saylı müraciətə baxılması barədə

 283. Qərar 26/283 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 15 fevral 2020-ci il tarixli 221 saylı müraciətə baxılması barədə

 284. Qərar 26/284 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 15 fevral 2020-ci il tarixli 192 saylı müraciətə baxılması barədə

 285. Qərar 26/285 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 15 fevral 2020-ci il tarixli 197, 198 və 228 saylı müraciətlərə baxılması barədə

 286. Qərar 26/286 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 15 fevral 2020-ci il tarixli 206 saylı müraciətlərə baxılması barədə

 287. Qərar 26/287 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə 15 və 16 fevral 2020-ci il tarixli 202 və 229 saylı müraciətlərə baxılması barədə

 288. Qərar 26/288 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 15 fevral 2020-ci il tarixli 193 saylı müraciətə baxılmasına dair

 289. Qərar 26/289 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 16 fevral 2020-ci il tarixli 236 saylı müraciətə baxılması barədə

 290. Qərar 26/290 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 16 fevral 2020-ci il tarixli 227 saylı müraciətə baxılması barədə

 291. Qərar 26/291 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 17 fevral 2020-ci il tarixli 245 saylı müraciətə baxılmasına dair

 292. Qərar 26/292 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 15 fevral 2020-ci il tarixli 199 saylı, 15 fevral 2020-ci il tarixli 200 saylı və 16 fevral 2020-ci il tarixli 235 saylı müraciətlərə baxılması barədə

 293. Qərar 26/293 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 14 fevral 2020-ci il tarixli 196 saylı müraciətlərə baxılması barədə

 294. Qərar 27/294 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 10 fevral 2020-ci il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə

 295. Qərar 27/295 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 17 fevral 2020-ci il tarixli 249 saylı müraciətə baxılması barədə

 296. Qərar 27/296 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 17 fevral 2020-ci il tarixli 240 saylı müraciətə baxılması barədə

 297. Qərar 27/297 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 17 fevral 2020-ci il tarixli 248 saylı müraciətə baxılmasına dair

 298. Qərar 27/298 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 17 fevral 2020-ci il tarixli 252 saylı müraciətə baxılmasına dair

 299. Qərar 27/299 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 16 fevral 2020-ci il tarixli 234 saylı müraciətə baxılması barədə

 300. Qərar 27/300 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 17 fevral 2020-ci il tarixli 246 saylı müraciətə baxılmasına dair

 301. Qərar 27/301 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 17 fevral 2020-ci il tarixli 260 saylı müraciətə baxılması barədə

 302. Qərar 27/302 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 16 fevral 2020-ci il tarixli 233 saylı müraciətə baxılması barədə

 303. Qərar 27/303 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 18 fevral 2020-ci il tarixli 272 saylı müraciətə baxılmasına dair

 304. Qərar 27/304 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 16 fevral 2020-ci il tarixli 226 saylı müraciətə baxılması barədə

 305. Qərar 27/305 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 16 fevral 2020-ci il tarixli 232 saylı müraciətə baxılmasına dair

 306. Qərar 27/306 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 17 fevral 2020-ci il tarixli 250 saylı müraciətə baxılması barədə

 307. Qərar 27/307 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 17 fevral 2020-ci il tarixli 259 saylı müraciətə baxılması barədə

 308. Qərar 27/308 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 17 fevral 2020-ci il tarixli 241 saylı müraciətə baxılması barədə

 309. Qərar 28/309 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 18 fevral 2020-ci il tarixli 286 saylı müraciətə baxılması barədə

 310. Qərar 28/310 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 19 fevral 2020-ci il tarixli 303 saylı müraciətə baxılması barədə

 311. Qərar 28/311 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 19 fevral 2020-ci il tarixli 311 saylı müraciətə baxılmasına dair

 312. Qərar 28/312 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 17 fevral 2020-ci il tarixli 258 saylı müraciətə baxılması barədə

 313. Qərar 28/313 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 17 fevral 2020-ci il tarixli 257 saylı müraciətə baxılması barədə

 314. Qərar 28/314 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 17 fevral 2020-ci il tarixli 243 saylı müraciətə baxılmasına dair

 315. Qərar 28/315 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 17 fevral 2020-ci il tarixli 237, 238 və 239 saylı müraciətlərə baxılması barədə

 316. Qərar 28/316 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 17 fevral 2020-ci il tarixli 255 saylı və 18 fevral 2020-ci il tarixli 271 saylı müraciətlərə baxılması barədə

 317. Qərar 28/317 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 17 fevral 2020-ci il tarixli 242 saylı müraciətə baxılması barədə

 318. Qərar 28/318 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 17 fevral 2020-ci il tarixli 251 saylı müraciətə baxılması barədə

 319. Qərar 28/319 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə 17 fevral 2020-ci il tarixli 247 saylı müraciətə baxılması barədə

 320. Qərar 28/320 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 17 fevral 2020-ci il tarixli 256 saylı müraciətə baxılması barədə

 321. Qərar 28/321 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 19 fevral 2020-ci il tarixli 290 saylı müraciətə baxılması barədə

 322. Qərar 28/322 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 17 fevral 2020-ci il tarixli 254 saylı müraciətə baxılması barədə

 323. Qərar 28/323 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 17 fevral 2020-ci il tarixli 253 saylı müraciətə baxılması barədə

 324. Qərar 28/324 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 17 fevral 2020-ci il tarixli 244 saylı müraciətə baxılması barədə

 325. Qərar 29/325 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 18 fevral 2020-ci il tarixli 275 saylı müraciətə baxılmasına dair

 326. Qərar 29/326 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasını Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 18 fevral 2020-ci il tarixli 284 saylı müraciətə baxılması barədə

 327. Qərar 29/327 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 17 fevral 2020-ci il tarixli 261 saylı müraciətə baxılması barədə

 328. Qərar 29/328 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 19 fevral 2020-ci il tarixli 309 saylı müraciətə baxılmasına dair

 329. Qərar 29/329 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 18 fevral 2020-ci il tarixli 279 saylı müraciətə baxılması barədə

 330. Qərar 29/330 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 18 fevral 2020-ci il tarixli 270 saylı müraciətlərə baxılması barədə

 331. Qərar 29/331 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 17 fevral 2020-ci il tarixli 237, 238, 239, 18 fevral 2020-ci il tarixli 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269 və 273 saylı müraciətlərə baxılması barədə

 332. Qərar 29/332 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 18 fevral 2020-ci il tarixli 278 saylı müraciətə baxılması barədə

 333. Qərar 29/333 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə 18 fevral 2020-ci il tarixli 274 və 285 saylı müraciətlərə baxılması barədə

 334. Qərar 29/334 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 18 fevral 2020-ci il tarixli 283 saylı müraciətə baxılması barədə

 335. Qərar 29/335 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 19 fevral 2020-ci il tarixli 308 saylı müraciətə baxılmasına dair

 336. Qərar 29/336 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 18 fevral 2020-ci il tarixli 281 və 282 saylı müraciətlərə baxılması barədə

 337. Qərar 29/337 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 18 fevral 2020-ci il tarixli 262 saylı müraciətə baxılmasına dair

 338. Qərar 29/338 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 18 fevral 2020-ci il tarixli 280 saylı müraciətə baxılmasına dair

 339. Qərar 29/339 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 18 fevral 2020-ci il tarixli 277 saylı müraciətə baxılması barədə

 340. Qərar 29/340 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 18 fevral 2020-ci il tarixli 276 saylı müraciətə baxılması barədə

 341. Qərar 30/341 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 20 fevral 2020-ci il tarixli 330 saylı müraciətə baxılması barədə

 342. Qərar 30/342 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 19 fevral 2020-ci il tarixli 295 saylı müraciətə baxılması barədə

 343. Qərar 30/343 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 19 fevral 2020-ci il tarixli 294 saylı müraciətə baxılması barədə

 344. Qərar 30/344 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 19 fevral 2020-ci il tarixli 293 saylı müraciətə baxılması barədə

 345. Qərar 30/345 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 19 fevral 2020-ci il tarixli 302 saylı müraciətə baxılması barədə

 346. Qərar 30/346 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 19 fevral 2020-ci il tarixli 304 saylı və 20 fevral 2020-ci il tarixli 329 saylı müraciətlərə baxılması barədə

 347. Qərar 30/347 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 19 fevral 2020-ci il tarixli 297 saylı müraciətə baxılması barədə

 348. Qərar 30/348 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 19 fevral 2020-ci il tarixli 288 saylı müraciətə baxılması barədə

 349. Qərar 30/349 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 19 fevral 2020-ci il tarixli 306 saylı müraciətə baxılması barədə

 350. Qərar 30/350 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 20 fevral 2020-ci il tarixli 315 saylı müraciətə baxılması barədə

 351. Qərar 30/351 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 19 fevral 2020-ci il tarixli 291 saylı müraciətə baxılması barədə

 352. Qərar 30/352 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 19 fevral 2020-ci il tarixli 300 saylı müraciətə baxılması barədə

 353. Qərar 30/353 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 19 fevral 2020-ci il tarixli 287 saylı müraciətə baxılması barədə

 354. Qərar 30/354 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 19 fevral 2020-ci il tarixli 305 saylı müraciətə baxılması barədə

 355. Qərar 30/355 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 19 fevral 2020-ci il tarixli 296 saylı müraciətə baxılması barədə

 356. Qərar 30/356 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 20 fevral 2020-ci il tarixli 323 saylı müraciətə baxılması barədə

 357. Qərar 30/357 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 19 fevral 2020-ci il tarixli 301 saylı müraciətə baxılması barədə

 358. Qərar 30/358 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 19 fevral 2020-ci il tarixli 310 saylı müraciətə baxılması barədə

 359. Qərar 30/359 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 19 fevral 2020-ci il tarixli 292 saylı müraciətə baxılması barədə

 360. Qərar 30/360 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 19 fevral 2020-ci il tarixli 299 saylı müraciətə baxılması barədə

 361. Qərar 30/361 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 20 fevral 2020-ci il tarixli 344 saylı müraciətə baxılmasına dair

 362. Qərar 30/362 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 19 fevral 2020-ci il tarixli 289 saylı müraciətə baxılmasına dair

 363. Qərar 30/363 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 19 fevral 2020-ci il tarixli 298 saylı müraciətə baxılmasına dair

 364. Qərar 31/364 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 20 fevral 2020-ci il tarixli 322 saylı müraciətə baxılması barədə

 365. Qərar 31/365 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 20 fevral 2020-ci il tarixli 331 saylı müraciətə baxılması barədə

 366. Qərar 31/366 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 21 fevral 2020-ci il tarixli 367 saylı müraciətə baxılması barədə

 367. Qərar 31/367 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 20 fevral 2020-ci il tarixli 334 saylı müraciətə baxılmasına dair

 368. Qərar 31/368 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 20 fevral 2020-ci il tarixli 325 saylı müraciətə baxılmasına dair

 369. Qərar 31/369 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 20 fevral 2020-ci il tarixli 343 saylı müraciətə baxılmasına dair

 370. Qərar 31/370 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 20 fevral 2020-ci il tarixli 316 saylı müraciətə baxılmasına dair

 371. Qərar 31/371 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 17 fevral 2020-ci il tarixli 257 saylı və 20 fevral 2020-ci il tarixli 318 saylı müraciətlərə baxılması barədə

 372. Qərar 31/372 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 21 fevral 2020-ci il tarixli 371 saylı müraciətə baxılması barədə

 373. Qərar 31/373 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 20 fevral 2020-ci il tarixli 317 və 319 saylı müraciətlərə baxılması barədə

 374. Qərar 31/374 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 20 fevral 2020-ci il tarixli 328 saylı müraciətə baxılması barədə

 375. Qərar 31/375 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 18 fevral 2020-ci il tarixli 278 saylı, 20 fevral 2020-ci il tarixli 321 və 324 saylı müraciətlərə baxılması barədə

 376. Qərar 31/376 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 20 fevral 2020-ci il tarixli 332 saylı müraciətə baxılması barədə

 377. Qərar 31/377 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 18 fevral 2020-ci il tarixli 340 və 341 saylı müraciətlərə baxılması barədə

 378. Qərar 31/378 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 20 fevral 2020-ci il tarixli 345 saylı müraciətə baxılmasına dair

 379. Qərar 31/379 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 20 fevral 2020-ci il tarixli 327 saylı və 21 fevral 2020-ci il tarixli 372 saylı müraciətlərə baxılması barədə

 380. Qərar 31/380 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 20 fevral 2020-ci il tarixli 335 və 336 saylı müraciətlərə baxılması barədə

 381. Qərar 31/381 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 20 fevral 2020-ci il tarixli 320, 326, 337 və 342 saylı müraciətlərə baxılması barədə

 382. Qərar 31/382 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 21 fevral 2020-ci il tarixli 375 saylı müraciətə baxılması barədə

 383. Qərar 31/383 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 20 fevral 2020-ci il tarixli 338 saylı müraciətə baxılması barədə

 384. Qərar 31/384 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 20 fevral 2020-ci il tarixli 339 saylı müraciətə baxılması barədə

 385. Qərar 31/385 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 20 fevral 2020-ci il tarixli 347 saylı müraciətə baxılması barədə

 386. Qərar 32/386 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 22 fevral 2020-ci il tarixli 385 saylı müraciətə baxılması barədə

 387. Qərar 32/387 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 21 fevral 2020-ci il tarixli 358 saylı müraciətə baxılması barədə

 388. Qərar 32/388 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 21 fevral 2020-ci il tarixli 352 saylı müraciətə baxılmasına dair

 389. Qərar 32/389 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 21 fevral 2020-ci il tarixli 370 və 379 saylı müraciətlərə baxılmasına dair

 390. Qərar 32/390 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 21 fevral 2020-ci il tarixli 361 saylı müraciətə baxılmasına dair

 391. Qərar 32/391 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 21, 22 fevral 2020-ci il tarixli 376 və 388 saylı müraciətlərə baxılmasına dair

 392. Qərar 32/392 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 21 fevral 2020-ci il tarixli 353 saylı müraciətə baxılması barədə

 393. Qərar 32/393 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 21 fevral 2020-ci il tarixli 362 və 382 saylı müraciətlərə baxılması barədə

 394. Qərar 32/394 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 22 fevral 2020-ci il tarixli 389 saylı müraciətə baxılması barədə

 395. Qərar 32/395 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 21 fevral 2020-ci il tarixli 355 saylı müraciətə baxılması barədə

 396. Qərar 32/396 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 21 fevral 2020-ci il tarixli 373 və 374 saylı müraciətlərə baxılması barədə

 397. Qərar 32/397 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 21 fevral 2020-ci il tarixli 364 saylı müraciətə baxılması barədə

 398. Qərar 32/398 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 20 fevral 2020-ci il tarixli 340 və 341 saylı müraciətlərə baxılması barədə

 399. Qərar 32/399 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 21 fevral 2020-ci il tarixli 350 saylı müraciətə baxılması barədə

 400. Qərar 32/400 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 21 fevral 2020-ci il tarixli 359 saylı müraciətə baxılması barədə

 401. Qərar 32/401 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 22 fevral 2020-ci il tarixli 381 saylı müraciətə baxılması barədə

 402. Qərar 32/402 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 21 fevral 2020-ci il tarixli 368 saylı müraciətə baxılması barədə

 403. Qərar 32/403 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 21 fevral 2020-ci il tarixli 356 və 363 saylı müraciətlərə baxılması barədə

 404. Qərar 32/404 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 21 fevral 2020-ci il tarixli 354 saylı müraciətə baxılması barədə

 405. Qərar 32/405 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 21 fevral 2020-ci il tarixli 351 saylı müraciətə baxılması barədə

 406. Qərar 32/406 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 22 fevral 387 saylı müraciətə baxılmasına dair

 407. Qərar 32/407 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 21 fevral 2020-ci il tarixli 360 saylı, 22 fevral 2020-ci il tarixli 380 və 383 saylı müraciətlərə baxılmasına dair

 408. Qərar 32/408 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 21 fevral 2020-ci il tarixli 378 saylı müraciətə baxılması barədə

 409. Qərar 32/409 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 21 fevral 2020-ci il tarixli 369 saylı müraciətə baxılması barədə

 410. Qərar 32/410 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 21 fevral 2020-ci il tarixli 348 saylı müraciətə baxılması barədə

 411. Qərar 32/411 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 21 fevral 2020-ci il tarixli 365 saylı müraciətə baxılması barədə

 412. Qərar 32/412 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 21 fevral 2020-ci il tarixli 357 saylı, 22 fevral 2020-ci il tarixli 386 və 391 saylı müraciətlərə baxılması barədə

 413. Qərar 32/413 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 21 fevral 2020-ci il tarixli 366 saylı müraciətə baxılması barədə

 414. Qərar 32/414 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 19 fevral 2020-ci il tarixli 302 saylı müraciətə baxılması barədə

 415. Qərar 33/415 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 24 fevral 2020-ci il tarixli 401 saylı müraciətə baxılması barədə

 416. Qərar 33/416 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 23 fevral 2020-ci il tarixli 394 saylı müraciətə baxılması barədə

 417. Qərar 33/417 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 25 fevral 2020-ci il tarixli 412 saylı müraciətə baxılması barədə

 418. Qərar 33/418 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 24 fevral 2020-ci il tarixli 396, 402, 403 və 405 saylı müraciətlərə baxılması barədə

 419. Qərar 33/419 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 24 fevral 2020-ci il tarixli 406 saylı müraciətə baxılmasına dair

 420. Qərar 33/420 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 24 fevral 2020-ci il tarixli 397 saylı müraciətə baxılmasına dair

 421. Qərar 33/421 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 25 fevral 2020-ci il tarixli 415 saylı müraciətə baxılmasına dair

 422. Qərar 33/422 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 24 fevral 2020-ci il tarixli 407 saylı müraciətə baxılması barədə

 423. Qərar 33/423 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 24 fevral 2020-ci il tarixli 398 saylı və 25 fevral 2020-ci il tarixli 416 saylı müraciətlərə baxılması barədə

 424. Qərar 33/424 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 24 fevral 2020-ci il tarixli 400 saylı müraciətə baxılması barədə

 425. Qərar 33/425 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 25 fevral 2020-ci il tarixli 418 saylı müraciətə baxılması barədə

 426. Qərar 33/426 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 23 fevral 2020-ci il tarixli 393 saylı müraciətə baxılması barədə

 427. Qərar 33/427 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 24 fevral 2020-ci il tarixli 409 saylı müraciətə baxılması barədə

 428. Qərar 33/428 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 23 fevral 2020-ci il tarixli 395 saylı və 24 fevral 2020-ci il tarixli 410 saylı müraciətlərə baxılması barədə

 429. Qərar 33/429 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 24 fevral 2020-ci il tarixli 404 saylı müraciətə baxılması barədə

 430. Qərar 33/430 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 22 fevral 2020-ci il tarixli 390 saylı müraciətə baxılması barədə

 431. Qərar 33/431 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 24 fevral 2020-ci il tarixli 408 saylı müraciətə baxılması barədə

 432. Qərar 33/432 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 24 fevral 2020-ci il tarixli 399 saylı müraciətə baxılmasına dair

 433. Qərar 33/433 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 25 fevral 2020-ci il tarixli 417 saylı müraciətə baxılması barədə

 434. Qərar 33/434 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 19 fevral 2020-ci il tarixli 297 saylı və 20 fevral 2020-ci il tarixli 331 saylı müraciətlərə baxılması barədə

 435. Qərar 33/435 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 25 fevral 2020-ci il tarixli 414 saylı müraciətə baxılması barədə

 436. Qərar 33/436 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 22 fevral 2020-ci il tarixli 384 saylı müraciətə baxılmasına dair

 437. Qərar 33/437 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 23 fevral 2020-ci il tarixli 392 saylı müraciətə baxılması barədə

 438. Qərar 33/438 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 24 fevral 2020-ci il tarixli 411 saylı müraciətə baxılması barədə

 439. Qərar 33/439 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 25 fevral 2020-ci il tarixli 419 saylı müraciətə baxılması barədə

 440. Qərar 33/440 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 25 fevral 2020-ci il tarixli 413 saylı müraciətə baxılması barədə

 441. Qərar 33/441 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə ümumi yekunların müəyyən olunması ilə əlaqədar işlərin başa çatmış hesab edilməsi və Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının seçkilərin ümumi yekunlarına dair protokolunun tərtib olunması haqqında
 442. Qərar 33/442 - 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərin ümumi yekunları barədə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası protokolunun təsdiq edilməsi və seçkilərin yekunlarının təsdiq olunması üçün Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə təqdim edilməsi haqqında