.: Nəşrlər, bülletenlər

.: Saytda axtar

.: E-mail
Sənədin adı Yüklə
   Azərbaycan Respublikasında Bələdiyyə seçkilərinin hazırlanıb
   keçirilməsi üzrə əsas hərəkət və tədbirlərin təqvim planı