.: Nəşrlər, bülletenlər

.: Saytda axtar

.: E-mail
 1. Qərar 1/1 - Mərkəzi Seçki Komissiyasinin 12 noyabr 2013-cü il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə

 2. Qərar 1/2 - Azərbaycan Respublikasında 2014-cü ilin daimi seçici siyahılarının yenidən tərtib edilməsi, təsdiq olunması və ictimailəşdirilməsi barədə
 3. Qərar 1/3 - "Vətəndaşlığı olmayan şəxslərin və əcnəbilərin seçkilərdə (referendumda) iştirakına dair Təlimat"a dəyişikliklər edilməsi haqqında
 4. Qərar 1/4 - "Seçkilərdə (referendumda) səsvermə günü istifadə edilən şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərin Siyahısı"na dəyişikliklər edilməsinə dair
 5. Qərar 1/5 - "Seçki məntəqələrində veb-kameraların quraşdırılması və istifadəsinə dair Qaydalar"a dəyişikliklər edilməsi haqqında
 6. Qərar 1/6 - "Bələdiyyə seçkilərində seçicilərin təşəbbüs qruplarının yaradılması, namizədlərin öz təşəbbüsü ilə və ya seçicilərin təşəbbüs qrupları tərəfindən irəli sürülməsi qaydaları haqqında
 7. Qərar 1/7 - "Bələdiyyə seçkilərində namizədlərin siyasi partiyalar və siyasi partiyaların blokları tərəfindən irəli sürülməsi qaydaları haqqında Təlimat"a dəyişikliklər edilməsinə dair
 8. Qərar 1/8 - "Bələdiyyə seçkilərində bələdiyyə üzvlüyünə namizədə, namizədin, siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayəndələrinə dairə seçki komissiyası tərəfindən imza vərəqələrinin verilməsi Qaydaları"na dəyişikliklər edilməsinə dair
 9. Qərar 1/9 - "Bələdiyyə seçkilərində bələdiyyə üzvlüyünə namizədin müdafiəsi üçün seçici imzalarının toplanması, imza vərəqələrinin və onlara əlavə edilməli olan sənədlərin dairə seçki komissiyasına təqdim edilməsi qaydaları haqqında Təlimat"a dəyişikliklər edilməsinə dair
 10. Qərar 1/10 - "Bələdiyyə seçkilərində namizədliyin təsdiq edilməsi və qeydə alınması üçün dairə seçki komissiyasına təqdim olunan seçki sənədlərindəki məlumatların yoxlanılması və namizədlərin qeydə alınması Qaydaları"na dəyişikliklər edilməsinə dair
 11. Qərar 1/11 - "Bələdiyyə seçkilərinin hazırlanmasına və keçirilməsinə dövlət büdcəsindən ayrılan maliyyə vəsaitlərinin seçki komissiyaları arasında bölüşdürülməsi, göstərilən vəsaitlərdən təyinatı üzrə istifadəyə nəzarət edilməsi qaydaları haqqında Təlimat"a dəyişiklik edilməsinə dair
 12. Qərar 1/12 - "Bələdiyyə seçkilərində xüsusi seçki hesablarının açılması qaydaları haqqında Təlimat"a dəyişikliklər edilməsinə dair
 13. Qərar 1/13 - "Bələdiyyə seçkilərində səsvermənin nəticələri haqqında məntəqə seçki komissiyası protokolunun doldurulması qaydasına dair İzah"ın təsdiq edilməsi haqqında
 14. Qərar 1/14 - "Bələdiyyə seçkilərində səsvermənin nəticələri haqqında dairə seçki komissiyası protokolunun doldurulması qaydasına dair İzah"ın təsdiq edilməsi haqqında
 15. Qərar 1/15 - BƏZİ DAİRƏ SEÇKİ KOMİSSİYALARININ TƏRKİBİNDƏ DƏYİŞİKLİK EDİLMƏSİ BARƏDƏ
 16. Qərar 2/16 - MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASININ 29 MAY 2014-CÜ İL TARİXLİ İCLAS PROTOKOLUNUN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
 17. Qərar 2/17 - CARİ İLDƏ KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN BƏLƏDİYYƏ SEÇKİLƏRİ İLƏ ƏLAQƏDAR DAİRƏ SEÇKİ KOMİSSİYALARININ SƏDRLƏRİ, KATİBLƏRİ, ÜZVLƏRİ VƏ MƏNTƏQƏ SEÇKİ KOMİSSİYALARININ SƏDRLƏRİ ÜÇÜN MAARİFLƏNDİRMƏ TƏDBİRLƏRİNİN TƏŞKİLİNƏ DAİR
 18. Qərar 2/18 - DÖRDÜNCÜ ÇAĞIRIŞ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATI MÜBARİZ QƏHRƏMAN OĞLU QURBANLININ SƏLAHİYYƏTLƏRİNƏ XİTAM VERİLMƏSİ BARƏDƏ
 19. Qərar 2/19 - Yenidən yaratma və dəyişikliklər etmə yolu ilə bir sıra seçki dairələrinin hüdudlarında, dislokasiyalarında, sxemlərində və qrafik təsvirlərində dəyişiklik edilməsi barədə
 20. Qərar 2/20 - "DAİRƏ SEÇKİ KOMİSSİYASININ FORMALAŞDIRILMASI QAYDALARI HAQQINDA TƏLİMAT"A DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİNƏ DAİR
 21. Qərar 2/21 - "MƏNTƏQƏ SEÇKİ KOMİSSİYASININ FORMALAŞDIRILMASI QAYDALARI HAQQINDA TƏLİMAT"A DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİNƏ DAİR
 22. Qərar 2/22 - BƏZİ DAİRƏ SEÇKİ KOMİSSİYALARININ TƏRKİBİNDƏ DƏYİŞİKLİK EDİLMƏSİ BARƏDƏ
 23. Qərar 3/23 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 13 oktyabr 2014-cü il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə
 24. Qərar 3/24 - Bəzi dairə seçki komissiyalarının tərkibində dəyişiklik edilməsi barədə
 25. Qərar 4/25 - Azərbaycan Respublikasında növbəti bələdiyyə seçkilərinin 23 dekabr 2014-cü ilə təyin edilməsi barədə
 26. Qərar 4/26 - "Azərbaycan Respublikasıda bələdiyyə seçkilərinin hazırlanıb keçirilməsi üzrə əsas hərəkət və tədbirlərin Təqvim Planı"nın təsdiq edilməsi barədə
 27. Qarar 4-27 - 23 dekabr 2014-cü ilə təyin edilmiş bələdiyyə seçkilərində vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizlikdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində ekspert qrupunun yaradılması barədə
 28. Qərar 4/28 - 23 dekabr 2014-cü il ilə təyin edilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzdində işçi qrupunun yaradılması və rəhbərinin təyin edilməsi barədə
 29. Qərar 5/29 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 20 oktyabr və 21 oktyabr 2014-cü il tarixli iclas protokollarının təsdiq edilməsi barədə
 30. Qərar 5/30 - 2014-cü il dekabrın 23-nə təyin edilmiş bələdiyyə seçkilərində Yeni Azərbaycan Partiyasının səlahiyyətli nümayəndələrinin qeydə alınması haqqında
 31. Qərar 5/31 - 2014-cü il dekabrın 23-nə təyin edilmiş bələdiyyə seçkilərində Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının səlahiyyətli nümayəndələrinin qeydə alınması haqqında
 32. Qərar 5/32 - 2014-cü il dekabrın 23-nə təyin edilmiş bələdiyyə seçkilərində Ümid Partiyasının səlahiyyətli nümayəndələrinin qeydə alınması haqqında
 33. Qərar 5/33 - Bəzi dairə seçki komissiyalarının tərkibində dəyişiklik edilməsi barədə
 34. Qərar 6/34 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 27 oktyabr 2014-cü il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə
 35. Qərar 6/35 - 2014-cü il dekabrın 23-nə təyin edilmiş bələdiyyə seçkilərində Yeni Azərbaycan Partiyasının məşvərətçi səs hüquqlu üzvünün təsdiq edilməsi barədə
 36. Qərar 6/36 - 2014-cü il dekabrın 23-nə təyin edilmiş bələdiyyə seçkilərində Azərbaycan Demokratik İslahatlar Siyasi Partiyasının səlahiyyətli nümayəndələrinin qeydə alınması haqqında
 37. Qərar 6/37 - 2014-cü il dekabrın 23-nə təyin edilmiş bələdiyyə seçkilərində Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının səlahiyyətli nümayəndələrinin qeydə alınması haqqında
 38. Qərar 6/38 - 2014-cü il dekabrın 23-nə təyin edilmiş bələdiyyə seçkilərində Böyük Quruluş Partiyasının səlahiyyətli nümayəndələrinin qeydə alınması haqqında
 39. Qərar 6/39 - 2014-cü il dekabrın 23-nə təyin edilmiş bələdiyyə seçkilərində Ana Vətən Partiyasının səlahiyyətli nümayəndələrinin qeydə alınması haqqında
 40. Qərar 6/40 - Bəzi dairə seçki komissiyalarının tərkibində dəyişiklik edilməsi barədə
 41. Qərar 7/41 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 31 oktyabr 2014-cü il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə
 42. Qərar 7/42 - 2014-cü il dekabrın 23-nə təyin edilmiş bələdiyyə seçkilərində seçki komissiyalarının səsvermənin nəticələrinə dair yekun protokollarının hazırlanma qaydası və sayı barədə
 43. Qərar 7/43 - 2014-cü il dekabrın 23-nə təyin edilmiş bələdiyyə seçkilərində Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyasının səlahiyyətli nümayəndələrinin qeydə alınması haqqında
 44. Qərar 7/44 - Bəzi dairə seçki komissiyalarının tərkibində dəyişiklik edilməsi barədə
 45. Qərar 8/45 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 5 noyabr 2014-cü il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə
 46. Qərar 8/46 - 2014-cü il dekabrın 23-nə təyin edilmiş bələdiyyə seçkilərində səsvermənin yeri və vaxtı barədə seçicilərin məlumatlandırılmasına dair bildirişin mətni, forması, sayı və hazırlanması Qaydası haqqında
 47. Qərar 8/47 - 51 saylı Qusar seçki dairəsi dairə seçki komissiyasının üzvü Cəlil Qeysəddin oğlu İbrahimovun səlahiyyətlərinə müvəqqəti olaraq xitam verilməsi barədə
 48. Qərar 8/48 - Bəzi dairə seçki komissiyalarının tərkibində dəyişiklik edilməsi barədə
 49. Qərar 9/49 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 12 noyabr 2014-cü il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə
 50. Qərar 9/50 - 23 dekabr 2014-cü ilə təyin edilmiş bələdiyyə seçkilərində dairə seçki komissiyalarının trenerləri və aşağı seçki komissiyaları üzvləri üçün treninqlərin təşkilinə dair
 51. Qərar 9/51 - 2014-cü il dekabrın 23-nə təyin edilmiş bələdiyyə seçkilərində seçki bülletenlərinin mətni, forması, sayı və hazırlanma qaydasına dair
 52. Qərar 9/52 - 2014-cü il dekabrın 23-nə təyin edilmiş bələdiyyə seçkilərində Müasir Müsavat Partiyasının səlahiyyətli nümayəndələrinin qeydə alınması haqqında
 53. Qərar 9/53 - Bəzi dairə seçki komissiyalarının tərkibində dəyişiklik edilməsi barədə
 54. Qərar 10/54 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 14 noyabr 2014-cü il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə
 55. Qərar 10/55 - 2014-cü il dekabrın 23-nə təyin edilmiş bələdiyyə seçkilərində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 20 noyabr 2014-cü il tarixli 02 saylı müraciətə baxılması barədə
 56. Qərar 10/56 - 23 dekabr 2014-cü ilə təyin edilmiş bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı daxil olmuş 18 noyabr 2014-cü il tarixli 01 saylı müraciətə baxılmasına dair
 57. Qərar 10/57 - 2014-cü il dekabrın 23-nə təyin edilmiş bələdiyyə seçkilərində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 21 noyabr 2014-cü il tarixli 03 saylı müraciətə baxılması barədə
 58. Qərar 10/58 - 45 saylı Abşeron seçki dairəsi dairə seçki komissiyasının üzvü Tamara Gülağa qızı Orduxanovanın səlahiyyətlərinə müvəqqəti olaraq xitam verilməsi barədə
 59. Qərar 10/59 - 54 saylı Şabran-Siyəzən seçki dairəsi dairə seçki komissiyasının üzvü Rahib Şərif oğlu Camalovun səlahiyyətlərinə müvəqqəti olaraq xitam verilməsi barədə
 60. Qərar 10/60 - Vahid Balami oğlu İlyasovun müvəqqəti olaraq 54 saylı Şabran-Siyəzən seçki dairəsi dairə seçki komissiyasının üzvü təyin edilməsi barədə
 61. Qərar 10/61 - Bəzi dairə seçki komissiyalarının tərkibində dəyişiklik edilməsi barədə
 62. Qərar 11/62 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 21 noyabr 2014-cü il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə
 63. Qərar 11/63 - 23 dekabr 2014-cü ilə təyin edilmiş bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı daxil olmuş 22 noyabr 2014-cü il tarixli, 06 saylı müraciətə baxılmasına dair
 64. Qərar 11/64 - 23 dekabr 2014-cü ilə təyin edilmiş bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı daxil olmuş 22 noyabr 2014-cü il tarixli, 04 saylı müraciətə baxılmasına dair
 65. Qərar 11/65 - 23 dekabr 2014-cü ilə təyin edilmiş bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı daxil olmuş 22 noyabr 2014-cü il tarixli 07 saylı müraciətə baxılması barədə
 66. Qərar 11/66 - 23 dekabr 2014-cü ilə təyin edilmiş bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı daxil olmuş 22 noyabr 2014-cü il tarixli, 05 saylı müraciətə baxılmasına dair
 67. Qərar 11/67 - 102 saylı Samux-Şəmkir seçki dairəsi dairə seçki komissiyasının üzvü Rəşad Ağa oğlu Qasımovun səlahiyyətlərinə müvəqqəti olaraq xitam verilməsi barədə
 68. Qərar 11/68 - Sənan Əvəz oğlu Aslanovun müvəqqəti olaraq 102 saylı Samux-Şəmkir seçki dairəsi dairə seçki komissiyasının üzvü təyin edilməsi barədə
 69. Qərar 11/69 - 89 saylı Göyçay-Ağdaş seçki dairəsi dairə seçki komissiyasının üzvü Elmira Abdulla qızı Ələsgərovanın səlahiyyətlərinə müvəqqəti olaraq xitam verilməsi barədə
 70. Qərar 11/70 - Aqil Raqil oğlu Məmmədovun müvəqqəti olaraq 89 saylı Göyçay-Ağdaş seçki dairəsi dairə seçki komissiyasının üzvü təyin edilməsi barədə
 71. Qərar 11/71 - Bəzi dairə seçki komissiyalarının tərkibində dəyişiklik edilməsi barədə
 72. Qərar 12/72 - 2014-cü il dekabrın 23-nə təyin edilmiş bələdiyyə seçkilərində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 24 noyabr 2014-cü il tarixli 08 saylı müraciətə baxılması barədə
 73. Qərar 12/73 - 2014-cü il dekabrın 23-nə təyin edilmiş bələdiyyə seçkilərində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 24 noyabr 2014-cü il tarixli 10 saylı müraciətə baxılması barədə
 74. Qərar 12/74 - 2014-cü il dekabrın 23-nə təyin edilmiş bələdiyyə seçkilərində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 24 noyabr 2014-cü il tarixli 09 saylı müraciətə baxılması barədə
 75. Qərar 12/75 - 2014-cü il dekabrın 23-nə təyin edilmiş bələdiyyə seçkilərində Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 25 noyabr 2014-cü il tarixli 11 saylı müraciətə baxılmasına dair
 76. Qərar 12/76 - 2014-cü il dekabrın 23-nə təyin edilmiş bələdiyyə seçkilərində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 25 noyabr 2014-cü il tarixli 12 saylı müraciətə baxılması barədə
 77. Qərar 13/77 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 25 noyabr 2014-cü il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə
 78. Qərar 13/78 - 2014-cü il dekabrın 23-nə təyin edilmiş bələdiyyə seçkilərində seçki məntəqələrində veb-kameraların quraşdırılması barədə
 79. Qərar 13/79 - 2014-cü il dekabrın 23-nə təyin edilmiş bələdiyyə seçkilərində Müsavat Partiyasının səlahiyyətli nümayəndəsinin qeydə alınması haqqında
 80. Qərar 13/80 - 2014-cü il dekabrın 23-nə təyin edilmiş bələdiyyə seçkilərində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 27 noyabr 2014-cü il tarixli 15 saylı müraciətə baxılması barədə
 81. Qərar 13/81 - 2014-cü il dekabrın 23-nə təyin edilmiş bələdiyyə seçkilərində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 26 noyabr 2014-cü il tarixli 13 saylı müraciətə baxılması barədə
 82. Qərar 13/82 - 2014-cü il dekabrın 23-nə təyin edilmiş bələdiyyə seçkilərində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 27 noyabr 2014-cü il tarixli 14 saylı müraciətə baxılmasına dair
 83. Qərar 13/83 - Bəzi dairə seçki komissiyalarının tərkibində dəyişiklik edilməsi barədə
 84. Qərar 14/84 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 26 noyabr 2014-cü il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə
 85. Qərar 14/85 - 2014-cü il dekabrın 23-nə təyin edilmiş bələdiyyə seçkilərində əraziləri bir neçə seçki dairəsi arasında bölünmüş bələdiyyələrə keçirilən seçkilərin yekunlarının müəyyən olunmasına dair
 86. Qərar 14/86 - 2014-cü il dekabrın 23-nə təyin edilmiş bələdiyyə seçkilərində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 5 dekabr 2014-cü il tarixli 17 saylı müraciətə baxılmasına dair
 87. Qərar 14/87 - 2014-cü il dekabrın 23-nə təyin edilmiş bələdiyyə seçkilərində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 04 dekabr 2014-cü il tarixli 16 saylı müraciətə baxılmasına dair
 88. Qərar 14/88 - Bəzi dairə seçki komissiyalarının tərkibində dəyişiklik edilməsi barədə
 89. Qərar 15/89 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 28 noyabr və 6 dekabr 2014-cü il tarixli iclas protokollarının təsdiq edilməsi barədə
 90. Qərar 15/90 - 2014-cü il dekabrın 23-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasında keçirilən bələdiyyə seçkilərində "ELS" Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin "exit-poll" keçirmək üçün qeydə alınması barədə
 91. Qərar 15/91 - 2014-cü il dekabrın 23-nə təyin edilmiş bələdiyyə seçkilərində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 11 dekabr 2014-cü il tarixli 18 saylı müraciətə baxılmasına dair
 92. Qərar 15/92 - Bəzi dairə seçki komissiyalarının tərkibində dəyişiklik edilməsi barədə
 93. Qərar 16/93 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 11 dekabr 2014-cü il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə
 94. Qərar 16/94 - 2014-cü il dekabrın 23-nə təyin edilmiş bələdiyyə seçkilərində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 11 dekabr 2014-cü il tarixli 19 saylı müraciətə baxılması barədə
 95. Qərar 16/95 - 2014-cü il dekabrın 23-nə təyin edilmiş bələdiyyə seçkilərində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 11 dekabr 2014-cü il tarixli 19 saylı müraciətə baxılmasına dair
 96. Qərar 16/96 - 2014-cü il dekabrın 23-nə təyin edilmiş bələdiyyə seçkilərində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 12 dekabr 2014-cü il tarixli 20 saylı müraciətə baxılması barədə
 97. Qərar 16/97 - 77 saylı Astara seçki dairəsi dairə seçki komissiyasının tərkibində dəyişiklik edilməsi barədə
 98. Qərar 17/98 - 2014-cü il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 24 dekabr 2014-cü il tarixli 25 saylı müraciətə baxılması barədə
 99. Qərar 17/99 - 2014-cü il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 24 dekabr 2014-cü il tarixli 21 saylı müraciətə baxılması barədə
 100. Qərar 17/100 - 2014-cü il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 24 dekabr 2014-cü il tarixli 23 saylı müraciətə baxılması barədə
 101. Qərar 17/101 - 2014-cü il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 24 dekabr 2014-cü il tarixli 22 saylı müraciətə baxılması barədə
 102. Qərar 17/102 - 2014-cü il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 24 dekabr 2014-cü il tarixli 26 saylı müraciətə baxılması barədə
 103. Qərar 17/103 - 2014-cü il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 24 dekabr 2014-cü il tarixli 24 saylı müraciətə baxılması barədə
 104. Qərar 18/104 - 2014-cu il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 25 dekabr 2014-cü il tarixli 48 saylı müraciətə baxılması barədə
 105. Qərar 18/105 - 2014-cu il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 25 dekabr 2014-cü il tarixli 36 saylı müraciətə baxılması barədə
 106. Qərar 18/106 - 2014-cü il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 25 dekabr 2014-cü il tarixli 32 saylı müraciətə baxılması barədə
 107. Qərar 18/107 - 2014-cü il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 25 dekabr 2014-cü il tarixli 34 saylı müraciətə baxılması barədə
 108. Qərar 18/108 - 2014-cü il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 25 dekabr 2014-cü il tarixli 39 saylı müraciətə baxılması barədə
 109. Qərar 18/109 - 2014-cu il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 25 dekabr 2014-cü il tarixli 45 saylı müraciətə baxılması barədə
 110. Qərar 18/110 - 2014-cü il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 25 dekabr 2014-cü il tarixli 37 saylı müraciətə baxılması barədə
 111. Qərar 18/111 - 2014-cü il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 25 dekabr 2014-cü il tarixli 46 saylı müraciətə baxılması barədə
 112. Qərar 18/112 - 2014-cu il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 25 dekabr 2014-cü il tarixli 38 saylı müraciətə baxılması barədə
 113. Qərar 18/113 - 2014-cü il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 25 dekabr 2014-cü il tarixli 47 saylı müraciətə baxılması barədə
 114. Qərar 18/114 - 2014-cü il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 25 dekabr 2014-cü il tarixli 29 saylı müraciətə baxılması barədə
 115. Qərar 18/115 - 2014-cü il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 25 dekabr 2014-cü il tarixli 40 saylı müraciətə baxılması barədə
 116. Qərar 18/116 - 2014-cu il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 25 dekabr 2014-cü il tarixli 49 saylı müraciətə baxılması barədə
 117. Qərar 18/117 - 2014-cü il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 25 dekabr 2014-cü il tarixli 33 saylı müraciətə baxılması barədə
 118. Qərar 18/118 - 2014-cu il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 25 dekabr 2014-cü il tarixli 42 saylı müraciətə baxılması barədə
 119. Qərar 19/119 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 13 dekabr və 24 dekabr 2014-cü il tarixli iclas protokollarının təsdiq edilməsi barədə
 120. Qərar 19/120 - 2014-cü il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 25 dekabr 2014-cü il tarixli 30 saylı müraciətə baxılması barədə
 121. Qərar 19/121 - 2014-cü il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 25 dekabr 2014-cü il tarixli 50 saylı müraciətə baxılması barədə
 122. Qərar 19/122 - 2014-cü il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 26 dekabr 2014-cü il tarixli 61 saylı müraciətə baxılması barədə
 123. Qərar 19/123 - 2014-cü il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 25 dekabr 2014-cü il tarixli 43 saylı müraciətə baxılması barədə
 124. Qərar 19/124 - 2014-cu il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 26 dekabr 2014-cü il tarixli 57 saylı müraciətə baxılması barədə
 125. Qərar 19/125 - 2014-cü il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 26 dekabr 2014-cü il tarixli 59 saylı müraciətə baxılması barədə
 126. Qərar 19/126 - 2014-cü il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 25 dekabr 2014-cü il tarixli 27 saylı müraciətə baxılması barədə
 127. Qərar 19/127 - 2014-cü il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 25 dekabr 2014-cü il tarixli 35 saylı müraciətə baxılması barədə
 128. Qərar 19/128 - 2014-cü il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 26 dekabr 2014-cü il tarixli 62 saylı müraciətə baxılması barədə
 129. Qərar 19/129 - 2014-cu il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 26 dekabr 2014-cü il tarixli 55 saylı müraciətə baxılması barədə
 130. Qərar 20/130 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 26 dekabr 2014-cü il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə
 131. Qərar 20/131 - 2014-cü il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 27 dekabr 2014-cü il tarixli 68 saylı müraciətə baxılması barədə
 132. Qərar 20/132 - 2014-cü il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 27 dekabr 2014-cü il tarixli 72 saylı müraciətə baxılması barədə
 133. Qərar 20/133 - 2014-cü il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 27 dekabr 2014-cü il tarixli 64 saylı müraciətə baxılması barədə
 134. Qərar 20/134 - 2014-cü il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 27 dekabr 2014-cü il tarixli 73 saylı müraciətə baxılması barədə
 135. Qərar 20/135 - 2014-cü il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 27 dekabr 2014-cü il tarixli 65 saylı müraciətə baxılması barədə
 136. Qərar 20/136 - 2014-cü il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 26 dekabr 2014-cü il tarixli 56 və 58 saylı, 28 dekabr 2014-cü il tarixli 79 saylı müraciətlərə baxılması barədə
 137. Qərar 20/137 - 2014-cü il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 26 dekabr 2014-cü il tarixli 51 saylı müraciətə baxılması barədə
 138. Qərar 20/138 - 2014-cü il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 26 dekabr 2014-cü il tarixli 60 saylı müraciətə baxılması barədə
 139. Qərar 21/139 - Mərkəzi Seçki Komissiyasının 27 dekabr 2014-cü il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə
 140. Qərar 21/140 - 2014-cü il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 29 dekabr 2014-cü il tarixli 81 saylı müraciətə baxılması barədə
 141. Qərar 21/141 - 2014-cü il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 27 dekabr 2014-cü il tarixli 66 saylı müraciətə baxılması barədə
 142. Qərar 21/142 - 2014-cü il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 29 dekabr 2014-cü il tarixli 80 saylı müraciətə baxılması barədə
 143. Qərar 21/143 - 2014-cü il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 27 dekabr 2014-cü il tarixli 70 və 71 saylı müraciətlərə baxılması barədə
 144. Qərar 21/144 - 2014-cü il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 29 dekabr 2014-cü il tarixli 82 saylı müraciətə baxılması barədə
 145. Qərar 21/145 - 2014-cü il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 28 dekabr 2014-cü il tarixli 74 saylı müraciətə baxılması barədə
 146. Qərar 21/146 - 2014-cü il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 29 dekabr 2014-cü il tarixli 83 saylı müraciətə baxılması barədə
 147. Qərar 21/147 - 2014-cü il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 28 dekabr 2014-cü il tarixli 76 saylı müraciətə baxılması barədə
 148. Qərar 21/148 - 2014-cü il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 27 dekabr 2014-cü il tarixli 67 saylı müraciətə baxılması barədə
 149. Qərar 21/149 - 2014-cü il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 27 dekabr 2014-cü il tarixli 69 saylı müraciətə baxılması barədə
 150. Qərar 21/150 - 2014-cü il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 28 dekabr 2014-cü il tarixli 78 saylı müraciətə baxılması barədə