.: Nəşrlər, bülletenlər

.: Saytda axtar

.: E-mailAna səhifə » MSK-nın katibliyi » BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR ŞÖBƏSİ

Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi

 

Xarici ölkələrin seçki qurumları ilə MSK-nın qarşılıqlı əlaqələrinin təşəkkülünə və genişlənməsinə kömək edir;

Xarici dövlətlərin seçkilərə (referenduma) dair qanunvericiliyini və beynəlxalq seçki təcrübəsini öyrənir;

Xarici ölkələrin seçki qurumları ilə təcrübə mübadiləsi, xarici ölkələrin seçki qurumları və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri üçün səfər proqramları ilə bağlı MSK-nın rəhbərliyinə rəy və təkliflər hazırlayır;

A
zərbaycan Respublikasına gələn beynəlxalq müşahidəçilərin akkreditə olunmasını və onların fəaliyyətinin təminatı ilə əlaqədar lazımi xidmət göstərilməsini təşkil edir;

K
omissiya sədrinin şöbəyə göndərdiyi sorğu, müraciət, ərizə və şikayətlərin icrasını təmin edib onlarla bağlı analitik və operativ məlumatlar, rəylər, arayışlar və cavab məktubları hazırlayır;

Xa
rici ölkələrin, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin qəbulu zamanı tərcüməni təşkil edir, söhbət və danışıqların qeydiyyatını aparır, zərurət olduqda sənəd və materialları tərcümə edib müvafiq qurumlara və müşahidəçilərə çatdırılmasını təmin edir;

M
SK-nın hesabatlarının, Katibliyin Media və ictimai əlaqələr şöbəsi ilə birlikdə kütləvi informasiya vasitələri üçün məlumatların hazırlanmasında iştirak edir;

Səlahiyyətləri daxilində digər vəzifələri yerinə yetirir.


·
Treninq sektoru

ağı seçki komissiyaları üzvlərinin təlimatlandırılması və peşə hazırlığı ilə əlaqədar Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən müəyyən olunmuş müvafiq proqramlar çərçivəsində treninqlər təşkil edir.