.: Nəşrlər, bülletenlər

.: Saytda axtar

.: E-mailAna səhifə » MSK-nın katibliyi » REDAKSİYA VƏ NƏŞR ŞÖBƏSİ

Redaksiya və nəşrşöbəsiM
SK-nın fəaliyyətində nəşr və çap işlərinin həyata keçirilməsinin təmin edilməsini təşkil edir;

M
SK-nın hesabatlarının və digər sənədlərin hazırlanmasında iştirak edir, habelə sənəd və materialların hazırlanmasında korrektə xarakterli işləri həyata keçirir;

M
SK-nın qəbul etdiyi ictimailəşdirilməli olan normativ xarakterli aktların internet səhifəsinə yerləşdirilməsi, dərcə hazırlanması, habelə toplu şəklinə salınmalı olan materialların nəşrə hazırlanması işlərini həyata keçirir;

rurət yarandıqda, sənəd və materialların kompüterdə yığılmasını təmin edir;

M
SK-nın "Xəbərlər” jurnalının redaktə edilməsini və nəşrə hazırlanmasını təmin edir;

M
SK-nın rəsmi blanklarının hazırlanması və nəşrini təşkil edir;

K
omissiya sədrinin şöbəyə göndərdiyi sorğu, müraciət, ərizə və şikayətlərin icrasını təmin edib onlarla bağlı məlumatlar, rəylər, arayışlar və cavab məktubları hazırlayır;

Səlahiyyətləri daxilində digər vəzifələri yerinə yetirir.